Följ Bibelfrågan på Facebook

Är inte Jesu lidande fullbordat?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: När man läser Kolosserbrevet 1:24 antyder Paulus att det skulle fattas eller saknas något i det lidande Jesus gick igenom på korset för sin församling. Hur ska man uppfatta detta? Jesus sa ju själv när han var på korset att det är fullbordat. Då kan det väl inte saknas något? (J.O.)

Jesus hade en gång sagt att hans lärjungar skulle få dricka samma (lidandets) kalk som han (Matt 20:22-23). Därför var det ett vanligt uttryck i församlingen att när man drabbades av förföljelser och hat och lidanden, så drabbades man av "Kristuslidanden".

Paulus skriver till exempel i 2 Kor 1:5 om hur "Kristi lidanden överflöda till oss", dvs att de troendes lidanden var av samma art som Kristi lidanden. Det var som om Jesu "lidandes-bägare", den kalk med lidande som Jesus tvingades tömma, flödade över så att även församlingen tvingades dricka av den.

Petrus använder samma formulering när han skriver i ett brev: "Gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden" (1 Petr 4:13).

Och det är på det sättet Paulus använder uttrycket i det brev till församlingen i Kolosse i Mindre Asien som du citerar.

När han skriver det brevet i början av 60-talet sitter han i fängelse och vad han syftar på är alltså de "Kristuslidanden" han själv utstår. "Kristi lidanden i mitt liv (eller "i mitt kött")". Och dessa lidanden utstår han för Kristi kropps - dvs församlingens - skull.

Men ännu är hans lidande inte över, utan han fortsätter att uppfylla de Kristuslidanden som fortfarande fattas, dvs de förföljelser och angrepp av olika slag som han vet att han måste utstå innan "bägaren" är tömd och hans lidande är över.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Prövningar
Står det inte i Bibeln att vi inte ska prövas över vår förmåga? Hur kommer det sig då att det finns kristna människor som mår så psykiskt dåligt att de tar sina liv? Har vi inte prövats över vår förmåga när det går så långt utan Guds ingripande mirakel? Jag tror att frågor som denna kan påverka många människors tillit till en kärleksfull Gud.

Bön och bönesvar
Jag skulle vilja ha exempel på bibelställen i Nya testamentet som talar om bön och bönesvar.

Inleder Gud oss i frestelse?
Varför ber vi i 'Fader vår' att Gud inte ska inleda oss i frestelse? Det står ju i bibeln att Gud aldrig frestar någon.

Varför stoppar imnte Gud allt lidande?
Om Gud är kärleken och om Gud är allsmäktig, varför ser han då inte till så att det blir slut på all ondska och allt lidande?

Är olyckor Guds straff?
Är naturkatastrofer och olyckor av olika slag straff från Gud?

Är satan mäktigare än Gud?
Djävulen framställts ofta som om han vore jämbördig med, eller till och med starkare än, Gud.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.