Följ Bibelfrågan på Facebook

Kan någon bli fullkomlig?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Gud skapade oss att vara fullkomliga. Det var det som var vårt mål. Att bli lika Gud. Fullkomliga evighetsvarelser, på samma sätt som Gud är fullkomlig och evig.

Fråga: Hur kan Jesus uppmana sina lärjungar (och oss) att "vara fullkomliga". Är inte det en orimlig uppmaning när det framgår ganska uppenbart av bibeln att vi är ofullkomliga varelser? (K.H.)

Det är sant. Vi människor är ofullkomliga - och likväl uppmanade Jesus oss att vara fullkomliga. Det låter visserligen orimligt, men faktum är att det inte finns någon motsägelse i det...

När Gud skapade människan gjorde han det med ett enda, klart uttalat syfte. En enda målsättning. Att skapa sin avbild:

"Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika..." (1 Mos 1:26)
Inte avbilder i någon sorts bildlig bemärkelse, utan bokstavligen. Varelser som var lika honom i alla avseenden, på samma sätt som våra barn är lika oss. Och liksom våra barn är dödliga varelser av kött och blod precis som vi, avsåg Gud att hans barn skulle bli odödliga varelser av ande - precis som han (Joh 4:24). Varelser med evigt liv (Joh 5:26). Varelser med alla de egenskaper som karakteriserar Gud.:

Hurdan är då Gud? Det är inte lätt att beskriva Guds person, men de ord som bibeln använder är ändå talande - höghet, helighet, rättfärdighet, tålamod, medkänsla, vänlighet, mildhet, ödmjukhet, självbehärskning, kunskap, visdom, insikt och målmedvetenhet... allt sammanfattat i begreppet "kärlek":

"Gud är kärlek" (1 Joh 4:8)

Gud är kärlek! Gud är fullkomlig! Det är Guds väsen - Guds natur. Och bibeln säger att vi ska bli delaktiga av Guds natur:

"Han har gett oss av sina stora och dyrbara löften, för att ni tack vare dem ska bli delaktiga av gudomlig natur" (2 Petr 1:4)

Gud skapade oss att vara fullkomliga. Det var det som var vårt mål. Att bli lika Gud. Fullkomliga evighetsvarelser, på samma sätt som Gud är fullkomlig och evig. Men... vi "hoppade av" efter den "första etappen" i skapelsen. Vi föredrog att strunta i Guds vilja och valde att själva bestämma över vad som var rätt och fel, ont och gott. Vi "missade målet". Och resultatet blev vad vi ser omkring oss i dag...

Men även om vi människor verkligen inte är goda (och vi behöver inte se på TV:s nyhetssändningar för att inse det, utan det räcker att vi ser på oss själva), så är detta fortfarande syftet med vårt liv - syftet med hela Guds frälsningsplan - dvs vårt slutgiltiga mål. Och det är också just därför Jesus säger:

"Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig" (Matt 5:48)

Dvs... sträva efter att vara fullkomliga, på samma sätt som Gud är fullkomlig. Det är därför ni skapades - för att bli lika Gud, för att bli Guds avbilder, för att bli fullkomliga som han, för att bli evighetsvarelser...

Det är syftet med hela Guds skapelse av människan: att göra henne till sin avbild i alla avseenden. Fullkomlig! Odödlig!

Men kan då någon människa av egen kraft bli fullkomlig? Nej - men om vi gör vårt bästa för att försöka bli det, så hjälper Gud oss. Det som krävs för att vi ska kunna komma framåt är nämligen Guds ande. Det är den "faktor" som gör det möjligt för oss att gå vidare till det slutliga steget - till evigt liv!

Kärlek är "det band som ger fullkomlighet!" (Kol 3:14) och "Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga anden" (Rom 5:5)

När vi har tar emot den heliga anden som Gud ger till var och en som bestämt sig för att bli en kristen och följa honom (Luk 11:13 och Apg 2:38) - den ande som är liv (Rom 8:10) och som ger liv, evigt liv (Rom 8:11) - så förenar den sig med vår själ, vårt hjärta, och blir en del av vårt jag. för att forma oss mer och mer i samklang med Guds väsen, Guds vilja. Den förvandlar vårt sinne så att vi får samma sinnelag som fanns hos Kristus Jesus (Rom 12:2 och Fil 2:5).

Guds eget sinne!

Genom den heliga Anden kommer följaktligen Guds eget väsen, Guds kärlek (1 Joh 4:8), den kärlek som är ett absolut villkor för att vi ska kunna älska Gud och vår nästa, den kärlek som krävs för att vi ska kunna följa Guds vilja i allt - inte av någon sorts "laglydnad" utan av kärlek, i allt högre grad till uttryck i allt vi tänker och gör, på samma sätt som den uttryckte sig genom Jesus.

Och vi kommer att i allt högre grad kunna leva så som Jesus levde!

Så visst är det sant att vi människor är ofullkomliga, men bibeln säger att...

... om vi tror att Guds ord är sanning, om vi tror att Jesus dog för att göra det möjligt för oss att nå det mål som vi har skapats för att nå, om vi vänder om från det liv vi lever i dag och överlåter oss själva i Guds händer, tar emot hans ande och låter honom leda oss i stället för våra egna självcentrerade intressen, behov och begär - om vi låter Jesus leva i oss och genom oss, om vi försöker följa Jesu uppmaning att älska våra medmänniskor som oss själva, behandla andra så som vi själva vill bli behandlade och "vara fullkomliga såsom Fadern är fullkomlig" - då kommer vi att genom den heliga anden få del av Guds natur - och då kommer vi också en dag att bli fullkomliga!

Då kommer vi en dag - den dag då Jesus kommer tillbaka till jorden - att uppstå eller förvandlas till evigt liv (1 Kor 15:52) - till eviga, fullkomliga varelser - till Guds avbild.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Varför skapades vi inte fullkomliga?
Varför skapade inte Gud oss som fullkomliga och färdiga "gudsavbilder" redan från början? Då hade vi ju sluppit vara med om allt lidande och elände som människor har utsatt varandra för sedan tidernas begynnelse.

Vad är kristendomens livsmål?
Vad är själva meningen med livet för den som är kristen? Att komma till himlen? Och sen då?

Varför skapade Gud oss människor?
Som fullkomlig Gud och fullkomlig människa utgör Jesus länken mellan det här livet och det liv som är varje människas mål.

Kom Jesus för att rädda världen?
Hur ska man förstå uttrycket "rädda världen"? I tex Joh 3:17 och 1 Joh 4:14 står det att Jesus sändes till jorden för att rädda världen. Men i Matt 24:6-22 verkar det som att bara de utvalda ska räddas.

Leva enligt Guds vilja
Hur ska en människa kunna leva på det utgivande, osjälviska sätt som Jesus uppmanar till, främst i Bergspredikan? Står inte det helt i strid mot hela vår mänskliga natur?

Fattig i anden eller fylld av ande?
Det allra första Jesus sa när han började sin bergspredikan var att himmelriket tillhörde dem som var fattiga i anden. Samtidigt står det på andra ställen i Bibeln att man ska vara uppfylld av ande.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.