Följ Bibelfrågan på Facebook

Präst - ett framtidsjobb?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Så länge det finns människor som har ett behov av att höra evangeliet om Guds rike, så länge finns det också behov av förkunnare.

Fråga: Jag undrar hur prästyrket kommer att bli i framtiden. Funderar själv på att läsa till präst. Kommer det att finnas några jobb? (H.)

Enligt bibeln lär du inte behöva oroa dig för att sakna jobb om du blir präst...

Så länge det finns människor som har ett behov av att höra evangeliet om Guds rike, så länge finns det behov av förkunnare. Och det behovet kommer att växa - och efter Jesu återkomst blir det ännu större.

Bibeln säger att när Kristus - Messias - återvänder från rymden till vår planet för att upprätta sitt rike, Tusenårsriket, blir det första steget att göra Jerusalem till högkvarter för den kommande världsregeringen (Sak 8:3). Från "Herrens hus" på Sions berg kommer Kristus och hans medregenter (Dan 7:27, Upp 2:26, Upp 3:21 och Upp 5:9-10) att regera över de övriga nationerna på jorden (Dan 2:44, Jes 2:2 och Jes 19:15). Sedan inleds arbetet med att förverkliga och breda ut Guds rike över jorden.

Under tusen år kommer alla de, som svarat ja på Guds kallelse i dag, alla de som uppstått eller förvandlats till evigt liv vid Jesu återkomst (1 Tess 4:16-17, 1 Kor 15:44, 15:51-52 och Matt 24:31) att verka som präster (Upp 5:10 och 20:6) vid Jesu sida för att sprida evangelium ut över jorden.

Och den här "evangelisationen" kommer att bli framgångsrik (Ps 22:27-29). Även om ordet "alla" inte nödvändigtvis behöver innebära varenda enskild individ, så är det ändå uppenbart att en överväldigande majoritet av de människor, som inte är troende när Jesus kommer återvänder, kommer att omvända sig.

När de uppståndna troende tillsammans med Jesus börjar sitt arbete med att sprida Guds sanning över jorden, kommer människorna att inse sin okunnighet, de kommer att kunna jämföra det tillstånd, som rådde i världen före Jesu återkomst, med det fantastiska samhälle som börjar byggas upp då Kristus upprättar sitt rike. De kommer att se att det, som människan i alla tider betraktat som visdom, i själva verket var dårskap - en dårskap som förde mänskligheten fram till förintelsens rand.

Representanter för världens folk kommer att bege sig till Jerusalem för att skaffa sig ännu mer information om Guds lag, som utgår därifrån. Dessa personer kommer sedan i sin tur att återvända ut i världen för att vidarebefordra sanningen om Guds vilja till sina landsmän och den övriga mänskligheten (Jes 2:2-3 och 66:18-19).

Miljoner människor kommer alltså att söka kunskap om Gud. Så nog kommer det att finnas sysselsättning för präster i framtiden!

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Präster och kungar
Salig och helig den som får vara med i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden ingen makt, utan de skall bli Guds och Kristi präster och vara kungar med honom i tusen år.

När ska alla uppstå?
Bibeln talar om två uppståndelser. Den första äger rum då Messias kommer för att upprätta Guds rike här på jorden

Vad är kristendomens livsmål?
Vad är själva meningen med livet för den som är kristen? Att komma till himlen? Och sen då?

Kallar inte Gud alla människor?
Det finns de som hävdar att Gud inte söker alla. Finns det stöd för en sådan åskådning i bibeln?

Tusenårsriket
Tusenårsriket är helt enkelt en av benämningarna på det som kristna i alla tider har bett om i bönen 'Fader vår', det som i bibeln kallas för 'Guds rike' eller 'himmelriket' - det världsomspännande rike som Messias enligt profetiorna ska upprätta på jorden.

När kom den korsfäste brottslingen till paradiset?
Om man inte uppstår förrän när Jesus kommer tillbaka eller efter tusenårsriket, hur kunde då Jesus säga till brottslingen på korset bredvid honom, att han skulle komma till paradiset samma dag?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.







Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.