Följ Bibelfrågan på Facebook

Pilatus och galileernas blod

Fråga: I Lukas 13:1 står det att "Vid samma tillfälle kom några och berättade för honom om de galileer vilkas blod Pilatus hade blandat med blodet från deras offerdjur". Vore tacksam för svar på innebörden av Pilatus handling att blanda galileernas blod med deras offer. Var det en vanligt förekommande sed? (S.A.)

Svar: Det här rör sig inte om någon sed, utan Jesus talar om ett tillfälle då Pilatus lät hugga ner galileer då de var sysselsatta med att offra. Resultatet blev att galileernas eget blod blandades med offerdjurens.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Varför korsfästes Jesus?
Vad var det Jesus började predika som var orsaken att han blev korsfäst?

Vad var Jesu brott?
Genom att låta romarna ta över ansvaret för vad som hände Jesus, skyddade sig de judiska makthavarna både mot romarna och sina landsmän.

Pontius Pilatus
Vem var Pilatus som dömde Jesus och vad hade han för makt bland judarna, eftersom han var romare?

Jesu budskap
Vilken är den historiska situationen i Israel (Palestina) vid den tid då Jesus lever? Och vad var Jesus budskap till människorna?

Var det sed att frisläppa fångar vid påsken?
Finns det några historiska belägg för att det fanns en sed att frisläppa en fånge vid påsken, vilket sägs ha inträffat med Barabbas enligt evangelierna?

Vilka bar ansvaret för att Jesus dog?
Varför påpekas det så ofta att det var romarna som dödade Jesus? Det var ju faktiskt judarna som såg till att han blev korsfäst. Annars skulle säkert inte romarna brytt sig om honom.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv in ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.