Följ Bibelfrågan på Facebook

Gäller allt i Gamla testamentet?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Gäller alla bibelord i GT även för oss kristna i dag? Själv tror jag inte det. (B.W.)

Det beror helt på vad man menar med ordet "gäller". Uppmaningar i GT riktade till specifika personer eller specifika folk gäller just de personerna och folken. Vi måste ju komma ihåg vad Gamla testamentet är - det judiska folkets skildring av sin historia under det "gamla förbundet".

Böckernas judiska författare beskriver sin och folkets relation till Gud och hur deras förfäder genom tiderna både har följt Guds vilja och brutit mot den. Gamla testamentet innehåller både goda och onda människors ord.

Det innehåller en stor lagsamling som uttryckligen är avsedd enbart för israeliterna - inte för några andra folk, inte för babylonier, kananeer, romare, greker eller skandinaver, varken då eller senare.

Det innehåller Guds vägledning till ett liv i rättfärdighet enligt hans vilja - och det innehåller profetiska ord, somliga riktade till profeternas samtida och med ett innehåll som berörde deras förhållanden till andra länder, somliga riktade till kommande generationer och folk.

Och viktigast av allt: det vittnar om den kommande Messias, det nya förbundet och det kommande eviga Gudsriket.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
De kristna och judarnas bibel
Hur kommer det sig att de kristna har just judarnas gamla heliga böcker med i sin bibel?

Varför läser kristna mest Nya testamentet?
Jag är intresserad av religion och har en fråga som jag inte riktigt förstår. Varför läser främst kristna Nya testamentet?

De kristna och bibelns lagar
Varför följer inte kristna lagarna i Moseböckerna? Är det något som Jesus säger som upphäver dessa lagarna?

Testamente i biblisk mening
Vad betyder 'testamente' så som ordet används i beteckningarna 'Gamla testamentet' och 'Nya testamentet'?

Gamla testamentets lagar
Vilken betydelse har Gamla testamentets stadgar och bud i dag? Är det gamla förbundets lag en evig lag?

Varför är judarna Guds favoriter?
Hur kommer det sig att Gud, som älskar alla människor lika mycket, har valt ut just ett enda folk, judarna, till sitt älsklingsfolk?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.