Följ Bibelfrågan på Facebook

Vem väljer vilka bibliska lagar som gäller?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Många av Paulus uppmaningar är inte några entydiga, allmängiltiga och tidlösa direktiv, utan uppmaningar med hänsyn till specifika situationer som uppstått inom enskilda kristna grupper i olika länder och kulturer under det första århundradet.

Fråga: Som lärare får jag ständigt frågan varför man inom vissa samfund håller stenhårt på vissa saker i bibeln, t ex att kvinnor inte får vara präster eller att homosexualitet är en synd, medan man inte alls tycker att andra saker som står i bibeln är viktiga - det står t ex väldigt tydligt att vissa straff skall utdömas för vissa brott. Ingen propagerar för att sådana straff skall införas. Vem/vilka avgör vad som skall betonas och vad som skall tystas ner? Varför hålla stenhårt på vissa saker men inte på andra? (M.E.)

Förklaringen är helt enkelt att alla dessa föreskrifter med ruskiga straff för olika handlingar (som ibland i våra ögon verkar helt oväsentliga) finns i Gamla testamentets redogörelse för de lagar och föreskrifter som instiftades för israeliterna under deras ökenvandring mot Kanaan efter flykten från Egypten. De lagarna gällde alltså enbart israeliterna (3 Mos 26:46), inte några andra folk, varken då eller senare.

Dessutom var dessa lagar tidsbegränsade och skulle gälla fram till dess att Messias (Kristus) kom, då Gud i stället skulle "skriva lagen i människors hjärtan" (Jer 31:31-33). Det är följaktligen förklaringen till att vi kristna inte behöver (och heller aldrig har behövt) följa dessa lagar.

När det gäller andra saker som vissa samfund håller stenhårt på, så har det sitt ursprung i tolkningar av kommentarer och uppmaningar i de brev från framträdande personer inom den tidiga kyrkan, främst aposteln Paulus, som bevarades inom den kristna församlingen och senare kom att ingå i Nya testamentet. Men eftersom det här inte rör sig om några entydiga, allmängiltiga och tidlösa direktiv, utan uppmaningar med hänsyn till specifika situationer som uppstått inom enskilda kristna grupper i olika länder och kulturer under det första århundradet, kan de tolkas på olika sätt. Därför är det också, precis som du säger, vissa samfund som exempelvis anser att kvinnor inte kan vara präster eller att homosexualitet är synd, medan andra samfund inte delar den uppfattningen.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
De kristna och bibelns lagar
Varför följer inte kristna lagarna i Moseböckerna? Är det något som Jesus säger som upphäver dessa lagarna?

Ska homosexuella stenas?
Hur kan ni kristna acceptera en bibel som säger att homosexuella ska stenas till döds

Paulus och kvinnans roll i församlingen
Att alla är lika i Kristus och följaktligen har samma plikter som lemmar i Kristi kropp, församlingen, är den allmänna, generella och eviga principen.

Gamla testamentets lagar
Det främsta syftet med dessa regler var att särskilja israeliterna från alla andra folk runt omkring.

Homosexualitet - onaturligt och synd?
Den yttersta frågan blir om en homosexuell ska förneka sin kropp eller sina känslor.

Kvinnliga präster
Står det någonstans i Bibeln att kvinnor inte får bli präster?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.