Följ Bibelfrågan på Facebook

Gamla Testamentets grundtext

Fråga: I en bok jag läser just nu står det att det inte finns någon originaltext varken till NT eller GT. Att Ruts bok, Klagovisorna och Paulus brev till Filipperna är för alltid borta. Är det så? Vad var Dödahavsrullarna? Det är väl GT? (I.R.)

Svar: Det finns tyvärr inga originalskrifter bevarade av vare sig Gamla eller Nya testamentet. Vad som finns - och som används då man översätter Bibeln till olika språk - är kopior av de ursprungliga texterna. Originalen blev snart slitna genom flitig användning och enda sättet att bevara texterna var att göra omsorgsfulla kopior av dem. Dessa kopierades sedan i sin tur när de blev utslitna. De äldsta bevarade skriftkopiorna är från århundradena efter vår tideräknings början.

Dödahavsrullarna är ett stort antal skriftfragment som hittades i en grotta i Qumran vid Döda havet. Fyndet omfattar närmare 1000 olika manuskript från Jesu tid. Bland dem fanns texter från alla Gamla testamentets böcker utom Esters bok.

Den enda kompletta skriften var en handskrift av Jesajas bok (även detta naturligtvis en kopia). Men vad som gjorde Jesajaskriften väldigt betydelsefull var att man tidigare bara känt till en kopia från 1000-talet. Den här var alltså tusen år äldre och genom att jämföra dem kunde man se hur oerhört noggranna man var då man kopierade de heliga texterna. Med undantag för olika stavning och grammatik, som troligen berodde på det hebreiska språkets förändringar under 1000 år, fanns inga skillnader som var av någon avgörande betydelse.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
När skrevs Bibeln?
Hur gammal är Bibeln och vem är det som har skrivit den?

Vad togs bort ur Bibeln?
Man hade tydligen ett möte i Nicaea för ett antal hundra år sedan där man "sanerade" bibeln. Vad tog man bort och varför. Kommentar?

Var finns originalbibeln
Var kan man läsa originalbibeln? Att bibeln har översatts till moderna språk, har ju gjort att dom som har översatt har tolkat saker och ting åt oss istället för att vi ska tolka bibeln själva.

Vilka skrifter godkände kyrkan?
Jag undrar vilka kriterierna var när man slutgiltigt beslutade vilka skrifter som skulle ingå i Nya testamentet.

Utelämnade nytestamentliga skrifter
Jag vore intresserad av att få veta vilka böcker som inte togs med när Nya testamentet sammanställdes. Finns det någon sådan förteckning?

De kristna och judarnas Bibel
Hur kommer det sig att de kristna har just judarnas gamla heliga böcker med i sin bibel?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv in ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.