Följ Bibelfrågan på Facebook

Motsägelsefullt om kungarna Abiams och Asas mödrar

Bibelfrågan: Frågor och svar

I bibeln anges den judiske kungens mor - hans "gebirah" - i presentationen av varje judisk regent.

Fråga: I 1 Kung 15:2 står det att den judiske kungen Abiams mor hette Maaka, Abisaloms dotter och i 1 Kung 15:10 står det att kung Asas mor också hette Maaka, Abisaloms dotter. Det skulle ju då innebära att Abiam och Asa var, men det motsägs av 1 Kung 15:8, där Asa var son till Abiam. (I 2 Krön 13:2 heter Abiams mor förresten Mikaja. (P.A.M.)

"Gebirah" är ett hebreiskt ord som kan översättas ungefär "Drottningmoder" eller "Rikets första dam". Det var en officiell titel i Juda kungarike som i allmänhet innehades av kungens mor. Hon var den mest betydande och mest inflytelserika kvinnan i det kungliga hovet och kungens främsta rådgivare.

I bibeln anges således kungens mor - dvs hans "gebirah" - i presentationen av varje judisk regent. När kung Abiam presenteras omnämns följaktligen hans mor Maaka/Mikaja (det är bara olika stavningar av samma namn) som var hans "gebirah", dvs den som fick den officiella titeln "drottningmoder" vid hans tronbestigning.

Abiams regeringstid blev emellertid kort. Han dog bara tre år efter sin kröning och efterträddes då av sin son Asa, Maakas sonson. Men Maaka behöll sin ställning som "gebirah" även efter Asas tronbestigning (tills han avsatte henne), och därför nämns inte hans biologiska mor utan i stället hans farmor Maaka - rikets "drottningmoder" - som hans "mor" i presentationen av honom.

I nordriket Israel fanns för övrigt ingen motsvarande titel. Kungens mor nämns aldrig i presentationen av de olika regenterna där.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Hur smordes bibelns kungar?
När Profeten Samuel smorde David till kung, vad smorde han? Var det t ex huvudet, eller armarna eller hela kroppen? Hällde han oljan över huvudet eller hur gick det till?

Fel och motsägelser i bibeln
Alla fel och motsägelser i bibeln visar väl hur klart som helst att bibeln bara är människors skriverier och inte en ofelbar Guds ord?

Kungarna i Israel och Juda
Var alla 20 kungarna i sydriket Juda av Davids ätt? Var alla 19 kungarna i nordriket Israel från alla möjliga håll, eller var någon där också från Davids ätt?

Varför talar bibeln om Juda OCH Israel?
Det som bibeln kallar Israels folk (eller 'Israels barn') är de 12 stammar som var ättlingar till patriarken Israel, som från början hette Jakob.

Motstridigt om bibliska kungar
Kunga- och Krönikeböckerna i Gamla testamentet talar om två kungar med samma namn - Joram, Joshafats son som var kung över Juda och Joram, Achavs son som var kung över Israel. Beskrivningarna av dessa två kungars regentskifte hör till något av det mest motstridiga i Bibeln. Kronologierna är så hopplöst tillnästlade att det inte bara kunde vara värre. Påståendet att Bibeln är en bok i full inre harmoni utan fel, är inget annat är en grov lögn.

Herodes kungatitel
På många internetsidor hävdas det att Herodes fått fel titel i berättelserna om Jesu födelse där han kallas "kung". Man menar att det inte fanns någon judisk kung eftersom Rom styrde över judarna med hjälp av guvernörer eller tetrarker. Markus kallar även Herodes Antipas "kung" flera gånger medan Matteus och Lukas använder den rätta titeln "tetrark". Varför skrev inte Markus tetrark på Herodes titel om nu de andra säger det? Det här gör mig väldigt förvirrad.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.