Följ Bibelfrågan på Facebook

Är det rätt att ge blod?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Om vi på något annat sätt kan hjälpa en annan människa - och till och med rädda någons liv - så är det en av de största kärlekshandlingar vi kan utföra.

Fråga: Vissa kristna vägrar ju ta emot blodtransfusioner därför att Bibeln säger att själen finns i blodet. Är det då fel att vara blodgivare? (U.F.)

Hela Jesu verk här på jorden hade till syfte att rädda liv - att rädda oss undan döden och visa oss vägen till odödlighet, till evigt liv. Och för att göra det offrade han sitt eget liv. Detta, förklarade han själv, är den största kärlekshandling, den största uppoffring, någon människa kan göra.

"Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner" (Joh 15:13)

Gud är kärlek!

Och därmed blir också kärleken till allt levande, aktning för hela Guds skapelse, att älska Gud och vår nästa och i allting sträva efter att låta oss själva bli ett redskap för den kärlek som Jesus visade oss, ett vittnesbörd om Guds andes verksamhet i oss.

Att vara kristen är att tillhöra Kristus, att ha honom som sin förebild, att låta sig ledas av hans ande och sträva efter att ständigt, i allting, handla så som Jesus skulle ha gjort.

Nu begär Gud naturligtvis inte att vi ska offra vårt liv för andra, men om vi på något annat sätt kan hjälpa en annan människa (och till och med rädda någons liv), så är det en av de största kärlekshandlingar vi kan göra.

Enligt bibeln bär blodet på vår själ, vårt liv (3 Mos 17:11 och 14), och därför ska det vara föremål för helig vördnad. Naturligtvis är inte blodet - blodplasma och blodkroppar - någonting heligt i sig självt, utan det är i sin egenskap av bärare av liv som det fyller en helig funktion. För livet är heligt.

Likaså säger bibeln att vår kropp är den heliga andens tempel - Guds och Jesu andes, kärlekens andes, tempel (1 Kor 6:19 och 2 Kor 6:16) - och att vi ska ära Gud med vår kropp (1 Kor 6:20).

Kan vi då, utan att offra vårt eget liv, visa mer kärlek - låta vår kropp ära Gud bättre - låta kärlekens ande komma till uttryck genom vår kropp mer - än genom att låta vår kropp bli ett redskap för Gud att hjälpa en människa? Och kan vi visa större vördnad för blodet och livet än genom att ge av vårt eget blod - av vårt eget liv - för att rädda en annan människas liv?

Genom att visa vår nästa denna kärlek, visar vi också vår kärlek till honom, som gav sitt liv för att vi skulle få leva för alltid. Eller som Jesus själv uttryckte det:

"Allt ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig" (Matt 25:40)

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Organdonation
Bibeln talar om den troendes kropp som den heliga andens tempel - Guds och Jesu andes tempel - kärlekens andes tempel - och förklarar att vi ska ära Gud med vår kropp.

Handpåläggning
Handpåläggning är ju något som förekommer i skilda sammanhang i kyrkorna, men kanske mest i samband med helbrägdagörelse. Vad är syftet? Är det bara någonting symboliskt eller har det någon verklig verkan?

Varför stoppar inte Gud allt lidande?
Om Gud är kärleken och om Gud är allsmäktig, varför ser han då inte till så att det blir slut på all ondska och allt lidande?

Bibelns ord om andens gåvor
Det kapitel i bibeln som i sin helhet handlar om de andliga gåvorna finns i ett av de brev Paulus skrev till den Jesustroende församlingen i den stora grekiska staden Korint.

Kan djävulen bota sjukdomar?
Säger bibeln något om huruvida djävulen kan ge människor kraft att bota sjukdomar genom healing och så vidare eller om det är Gud som gör det?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.