Följ Bibelfrågan på Facebook

Var låg Getsemane?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Exakt var Getsemane låg går inte att fastställa i dag, eftersom alla träden runt Jerusalem enligt historieskrivaren Josefos höggs ner under den romerska belägringen år 70.

Fråga: Jag är intresserad av att få veta var trädgården Getsemane låg där Judas förrådde Jesus, och jag undrar om den fortfarande finns kvar. (P.D.)

Getsemane var en trädgård med olivträd och en press som användes till att pressa ut olja ur oliverna. Gården låg öster om Jerusalem, på andra sidan bäcken i Kidrons dal (Joh 18:1), på sluttningen av - eller nära - den kedja av rundade kalkstenskullar som kallades Oljeberget eller Olivberget.

Jesus brukade ofta vara här tillsammans med sina lärjungar - förmodligen därför att trädgården låg lite avsides från larmet och stressen i Jerusalem - och den sista kvällen före korsfästelsen tog han dem med sig hit. Det var här han bad i kvällsskymningen till sin Fader (medan de trötta lärjungarna sov). Eftersom han brukade vistas här, visste Judas vart han skulle leda tempelvakten och den beväpnade folkhopen den natten då de grep honom.

Exakt var Getsemane låg går inte att fastställa i dag, eftersom alla träden runt Jerusalem enligt historieskrivaren Josefos höggs ner under den romerska belägringen år 70. Enligt en tradition från 300-talet låg Getsemane på Oljebergets sluttning mitt emot tempelplatsens nordöstra hörn. Här finns en grotta som somliga anser var den plats där lärjungarna sov medan Jesus satt ensam och bad vid en klippa i närheten. Här finns också en liten muromgärdad örtagård som ägs och sköts av franciskanermunkar.

På Theodosius den stores tid (ca 346-395) byggdes här en bysantinsk kyrka, och ovanpå den uppfördes senare en annan kyrka under korsfararnas tid. (År 385 skrev den kvinnliga pilgrimen Etheria om den vackra kyrkan som var uppförd "på den plats i Getsemane där Jesus bad".) Lämningarna efter dessa kyrkor påträffades vid utgrävningar år 1909, och år 1925 uppfördes här en basilika som också innehas av franciskanermunkarna. Den s k "Ångestklippan" framför huvudaltaret i basilikan anses vara den platsen där Jesus satt ensam och bad.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Bön enligt Guds vilja
Hur kan vi veta om vår bön står i harmoni med Guds vilja när vi ber för oss själva eller andra?

Änglarna i bibeln
Änglarna, Guds söner, Guds budbärare. Vad har Bibeln att berätta om dessa väsen?

Skyddsänglar
Hebreerbrevet i Bibeln säger att vi kan ha änglar som gäster utan att ens veta om det

Kristendomens heliga platser
Inom den protestantiska kyrkan har man inga 'officiella' heliga platser, men många reser ändå till orter som har anknytning till Jesu liv och verksamhet.

Jesu livklädnad
Det plagg som nämns i Joh 19:23 och som är vävt i ett stycke var Jesu livklädnad - en långskjorta som räckte ner på låren och som man fäste med ett skärp om midjan.

Vem tog över efter Judas?
Bibeln talar om 'de tolv' apostlarna även efter Judas självmord. Vem var den tolfte då?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.