Följ Bibelfrågan på Facebook

Gibbliter och gevaleer

Bibelfrågan: Frågor och svar

Gevaleerna var kända som duktiga byggare som bland annat var med och högg sten och träd till Salomos tempel.

Fråga: Vad är detta för människor? Giblim? Gabel? Är detta samma sak? (R.B.)

Det hebreiska "gibblim" (GBLYM) som bl a nämns i 1 Kung 5:18 blir på svenska gibbliter eller gebaleer/gevaleer, dvs män från Gabel/Gebal/Geval, en gammal fenicisk hamnstad 3 mil norr om Beirut (Berytos). I Josua 13:5 kallas området för "gevaleernas land".

Gevaleerna var kända som duktiga byggare, och bibelstället i Kungaboken ovan berättar att de var med och högg sten och träd till Salomos tempel. De byggde också båtar och i Hesekiels profetior om Tyrus står det att "Gevals äldste och dess vise tjänade dig med att täta dina fogar" (Hes 27:9).

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Nebukadnessar eller Nebukadressar
I den nya bibelöversättningen har man behållit de traditionella svenska stavningarna av alla kända namn.

Finns Muhammeds namn i bibeln?
Jag har hört sägas att Muhammeds namn ska finnas omnämnt i bibeln. Stämmer det?

Problem med bibliska namn
Samma personer har olika namn på olika ställen i 2 Samuelsboken och 1 Krönikeboken. Vilka namn är de rätta? Joadda eller Jaera? Rafa eller Refaja? Ahimelek eller Abimelek? Seraja eller Sausa?

Vad var Jesu riktiga namn?
Varför har Yeshuas namn översatt från hebreiska till svenska, 'Jesus'? Namnet Adam har ju inte översatts utan är väldigt nära det hebreiska orginalet.

Stavning av bibliska naamn
Noa är namnet i Bibeln, men varifrån har namnet Noak kommit? Och hur kommer det sig att Abrahams fars namn skiljer sig i olika böcker?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.