Följ Bibelfrågan på Facebook

Vad är kristnas syn på att giftas bort

Bibelfrågan: Frågor och svar

Det finns ingen kristen 'regel' som säger något om arrangerade äktenskap.

Fråga: Jag går sista året på gymnasiet och gör ett fördjupningsarbete om etik, tolerans. Jag ska skriva om de kristnas syn på att gifta bort. Skulle bli jättetacksam om du ville berätta hur ni ser på det. (E.M.)

Kristna har ingen speciell, gemensam syn på bortgifte, utan det är en kulturell fråga. I vissa kulturer är äktenskap inte något som baserar sig på kärlek, utan på praktiska saker. Äktenskapet har till uppgift att binda samman inte bara individer utan också familjer och samhällen. Men oavsett i vilka kulturer vi lever, så är grundprincipen för en kristen densamma, nämligen den som Jesus lade fram:

Älska din medmänniska som dig själv!

Så som du vill att andra ska vara mot dig, så ska du vara mot dem!

Frågan för en kristen är alltså: Skulle jag själv vilja bli bortgift? Om vi lever i ett samhälle som vårt svenska, så är svaret naturligtvis nej. Och följaktligen vill vi ju inte att det ska drabba någon annan heller. Alltså är jag sannolikt som svensk västerländsk kristen motståndare till bortgifte.

Men om jag - fortfarande kristen - hade fötts, vuxit upp och levt i en kultur (och det finns säkert många som gör det) där arrangerade äktenskap är en självklarhet för att binda samman släkter och byar, och jag kanske även själv hade blivit bortgift en gång, så skulle jag ha en helt annan uppfattning. Då skulle jag inte se något som helst underligt i att man giftes bort av sina föräldrar, utan också själv tycka att det var någonting helt självklart som var det bästa för alla.

Och eftersom jag som kristen ju ska tänka och vara just på ett sätt som är bra för mina medmänniskor, så skulle jag utan tvekan tycka att detta var det riktiga. Och som kristen skulle jag också göra allt för att den person jag (eventuellt) blivit bortgift med skulle bli lycklig.

Det finns alltså ingen kristen "regel" som säger något om arrangerade äktenskap. Kristendomen har inga sådana regler. Utan det enda som gäller i alla sammanhang - oavsett vad frågan handlar om - är detta: "Allt vad ni vill att människor ska göra för er, det ska ni också göra för dem". Eller enkelt uttryckt: "Behandla alla så som du själv vill bli behandlad!"

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Den gyllene regeln
Var det verkligen Jesus som myntade 'den gyllene regeln'? Jag har hört att den fanns redan tidigare inom judendomen.

Får en kristen begå lagbrott?
Jag undrar hur man som kristen ska ställa sig till lagen. Får man bryta mot den om lagen i sig själv strider mot Guds ord?

Vad är kristen etik?
Det talas ofta om kristen etik, men vad innebär det egentligen?

Regler inom kristendomen
Vilka regler är det som gäller inom kristendomen och var kommer de ifrån?

Kristendomens grundregler
Har kristendomen några viktiga grundregler?

Vad gör en troende, praktiserande kristen?
Vad innebär det att vara en troende, praktiserande kristen? Vad gör man?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.