Följ Bibelfrågan på Facebook

Vem får en kristen gifta sig med?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Hur hanterar ni om någon troende inom kristendomen väljer att ingå ett äktenskap/en relation med en inom en annan religion? (A.B.)

Vi "hanterar" det inte på något sätt alls. Varje människa väljer naturligtvis själv vem hon vill gifta sig med. Det finns inget inom den kristna tron som ger någon rätt att bestämma över någon annans beslut i fråga om partner (make, maka eller sambo).

Däremot bör alla vara medvetna om att det kan uppstå konflikter och problem - exempelvis när det gäller hur eventuella kommande barn ska uppfostras - om föräldarna har helt skilda åsikter, men det gäller ju inte bara religion utan även om de har vitt skilda åsikter i fråga om politik, samhällsfrågor i övrigt etc.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Jesu svar om äktenskap
Angående samkönade äktenskap. Står det inte i Markusevangeliet att en man ska lämna sina föräldrar, finna en kvinna, och de ska bli "ett kött"? Detta när Jesus svarar på frågor om äktenskap. Vad jag förstår är detta en stor del av grunden till äktenskap.

Kristendom och sex
Jag undrar vad kristendomen har för syn på sexualiteten mellan man och kvinna. Får kristna själva avgöra eller bestämmer Gud? Finns det några speciella regler för sexualiteten? Kan man läsa dem i bibeln och i så fall var? Är det till exempel mannen som bestämmer eller kvinnan?

Äktenskapsbrott
Jag har träffat en kvinna som är skild. I Luk 16:18 står det att "den som gifter sig med en frånskild kvinna är en äktenskapsbrytare". Hon hade några jobbiga år i det äktenskapet för att mannen var djupt deprimerad, så hon valde att skilja sig. Alltså inte pga otrohet. Är jag fri att gifta mig med henne?

Vad är kristnas syn på att giftas bort?
Jag går sista året på gymnasiet och gör ett fördjupningsarbete om etik, tolerans. Jag ska skriva om de kristnas syn på att gifta bort. Skulle bli jättetacksam om du ville berätta hur ni ser på det.

Vad säger bibeln om skilsmässor?
Vad säger bibeln - och då i första hand Jesus - om skilsmässor? Får den som är kristen skilja sig?

Hur instiftas äktenskapet?
http://www.alltombibeln.se/bibelfragan/hurinsti.htm

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.