Följ Bibelfrågan på Facebook

Döljer kyrkan att Jesus var gift?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Den äldsta förteckningen över de skrifter som användes inom de Messiastroende församlingarna omnämns är från omkring år 150, och överensstämmer helt med det Nya testamente vi har i dag.

Fråga: Det har sagts att en man i Jesu ställning måste vara gift samt att ogifta kvinnor omöjligen kunde röra sig fritt och följa med Jesus på hans resor. Varför vill inte kyrkan erkänna att Jesus var gift och hade barn? Nya testamentet i sin nuvarande version är från ca år 425 och är endast den version som godkändes av dem som då hade den religiösa makten. Då hade man haft god tid på sig att rensa bort opassande uppgifter och historier om Jesus. (G.T.)

Det skulle inte ha skadat kristendomen på något sätt om det hade varit så att Jesus hade varit gift och haft barn. (De flesta rabbiner var gifta och det fanns ingenting i profetiorna om den kommande gudakonungen, Messias, som sa att han måste vara ogift.) Isåfall hade ju det varit ett naturligt och självklart faktum redan från första början och ingen skulle ha sett någonting märkvärdigt i det. Men nu finns det inga uppgifter i några källor som antyder att han skulle ha varit gift och haft barn. Och att det skulle bero på att "de som hade den religiösa makten" på 400-talet skulle ha rensat bort opassande uppgifter och historier om Jesus är helt uteslutet.

De äldsta nytestamentliga skrifterna författades redan cirka 20 år efter Jesu verksamhet (fragment av Markus och 1 Timoteusbrevet påträffades i grotta 7 i Qumran och har daterats till tiden 50-68, då grottorna förstördes), medan Jesu egna lärjungar, hans mamma och syskon liksom andra vittnen till hans verksamhet fortfarande levde. Vid det första sekelskiftet var alla de skrifter som nu ingår i Nya testamentet skrivna och hade börjat kopieras och spridas över hela Medelhavsområdet.

Den äldsta förteckningen över de skrifter som användes allmänt inom de Messiastroende församlingarna (huvudsakligen bestående av judar i förskingringen) omnämns av Tertullianus omkring år 150, och den överensstämmer helt med den vi har i dag. Vad som hände år 325 (inte 425) var att man slog fast de tre villkoren för vilka böcker som skulle användas i undervisningen inom församlingarna: a) att de var författade av apostlar eller apostlalärjungar; b) att de använts inom församlingen ända sedan de skrevs; samt c) att de inte innehöll material som stred mot den tro som bevarats inom församlingen.

Eftersom det knappast var skamligt att vara gift och ha barn (utan snarare tvärtom!), så finns det inget skäl till att "de som hade den religiösa makten" skulle ha betraktat en sådan uppgift som "opassande" och försökt dölja det. Dessutom hade det varit praktiskt ogenomförbart att rensa bort några uppgifter ur de skrifter som användes inom de olika kristna församlingarna runt Medelhavet, eftersom dessa skrifter redan kopierats och spridits i tusentals exemplar under de 300 år som församlingarna existerat.

Vi har i dag mer än 5 300 kända antika grekiska kompletta manuskript och fragment av Nya testamentet på grekiska. Dessutom har vi 32 000 citat från de olika nytestamentliga skrifterna i brev och andra verk från perioden 100-325, författade av framstående ledare inom de olika församlingarna som Irenaeus, Justinus Martyren, Polykarpus, Ignatius, Clemens och många andra. (Med hjälp av dessa 32000 citat skulle man kunna rekonstruera hela Nya testamentet sånär som på elva verser.)

Ingenstans - varken i dessa verk eller i några andra samtida skrifter från församlingens första tid, brev, debattskrifter eller anklagelseskrifter från församlingens kritiker och motståndare finns ett enda omnämnande av någon hustru eller något barn till Jesus. Förklaringen är kort och gott att Jesus inte var gift. Det finns över huvud taget ingen anledning att tro något annat.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Var det Jesus som gifte sig i Kana?
'Värden' på ett bröllop brukar vara brudgummen. I Kana är det Jesus.

Förespråkade Jesus celibat?
Är inte Jesu ord i Matt 19:10-12 liksom Paulus ord i 1 Kor 7:7 och 32 ett stöd för uppfattningen att präster ska leva i celibat?

Var celibat förbjudet på Jesu tid?
Det sägs att enligt judisk lag var det på Jesu tid förbjudet för en jude att leva i celibat. OM detta stämmer, hur kan då bibeln påstå att Jesus levde i celibat?

Präster, äktenskap och celibat
Varför tillåter vissa kyrkor att prästerna är gifta, medan andra kräver att de lever i celibat? Vad innebär egentligen Jesu ord i Matt 19:10-12 och Paulus ord i 1 Kor 7:7, 32?

Var Jesus gift?
Kan man få ett rakt svar på denna fråga: Var Jesus Kristus gift - dvs hade han ingått äktenskap med en kvinna & dessutom som vissa evangelier medger även fader till ett barn som om än icke namngivits.

Borde inte Jesus varit gift?
Enligt den judiska traditionen bör en man gifta sig i 20-års åldern. Hur kan det då komma sig att Jesus inte gifte sig? Finns det någon förklaring till varför han, i så fall, inte gifte sig?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.