Följ Bibelfrågan på Facebook

Jättar i bibeln

Bibelfrågan: Frågor och svar

De första jättarna som nämns i bibeln antas ha omkommit vid den omfattande översvämning som kallas för 'syndafloden'.

Fråga: Vad är det för folk Bibeln syftar på när den talar om "jättar"? Menar Bibeln att det verkligen har funnits jättar på jorden. Hur uppstod de isåfall och vad hände med dem? (G.S.)

"Jättar" och "jättestam" är en översättning av det hebreiska nefilim, som i Septuaginta (den grekiska översättningen av Gamla testamentet som enligt traditionen utfördes av 70 lärda judar) återgetts med "gigantes". Första gången jättar finns omnämnda i bibeln är i 1 Mos 6:4. Där får man intrycket att de skulle ha varit avkomlingar till "Guds söner" - dvs änglar - och jordiska kvinnor. Dessa jättar antas ha omkommit vid den omfattande översvämning som kallas för "syndafloden".

Jättar finns emellertid omnämnda även på andra ställen i bibeln. Där fanns exempelvis rafaén Og, kung av Basan, som för övrigt sägs ha varit "den ende som fanns kvar av de sista rafaéerna". Ordet "rafaé" antas betyda "högrest" eller jätte", vilket för övrigt framgår av tillägget om de väldiga dimensionerna av kung Ogs gravkista. Den var fyra meter lång och 180 cm bred (5 Mos 3:11).

Även eméerna och anakiterna gick under beteckningen "rafaéer". De fyra resliga filisteiska krigare som omnämns i 2 Sam 21:15-22 sägs uttryckligen vara "avkomlingar av rafaéerna (anakiter) i Gat", och det kan således även antas gälla jätten Goliat.

I Kanaan såg israeliternas spioner "jättarna, Anaks barn, av jättestammen". De berättar: "Vi tyckte då att vi själva voro såsom gräshoppor, och sammalunda tyckte de om oss." (4 Mos 13:34).

Huruvida det fanns något släktskap mellan de här jättarna, dvs "rafaéerna" (anakiterna), och avkomlingarna till de jordiska kvinnorna och de lustfyllda himmelska gästerna i 1 Mosebok 6:4, eller om de bara tillhörde ett ovanligt högrest släkte, framgår inte.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
David och Goliat
Goliat, den filisteiske jätten från Gat, var enligt 1 Sam 17:4 sex alnar och ett kvarter lång, dvs 2,92 meter.

Nefilim - nedkastade på jorden?
1 Mos 6:4 har ofta tolkats som att jättar blev avkomman då Guds söner (änglar) hade sex med jordiska kvinnor.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.