Följ Bibelfrågan på Facebook

Hur smordes bibelns kungar?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Den smörjelseolja som användes då de israelitiska prästerna invigdes och smordes till sin tjänst innehöll olivolja kryddad med myrra, kanel, kalmus och kassia.

Fråga: När Profeten Samuel smorde David till kung, vad smorde han? Var det t ex huvudet, eller armarna eller hela kroppen? Hällde han oljan över huvudet eller hur gick det till? (T.A.)

När man smorde någon till kung använde man ren balsam som man hällde över huvudet och smorde in i håret. I 1 Sam 10:1 berättas om hur Samuel smorde Saul till kung: "Samuel tog sin oljeflaska och göt olja på Sauls huvud, kysste honom och sade: 'Se, Herren har smort dig till furste över sin arvedel.'"

Innan drottning Ester blev drottning förbereddes hon under "sex månader med myrraolja" (Ester 2:12), dvs olivolja med myrra.

I 2 Mosebok 30:23-25 finns "recept" på den smörjelseolja som "från släkte till släkte" skulle användas då man invigde och smorde de israelitiska prästerna till deras tjänst. Den innehöll olivolja kryddad med myrra, kanel, kalmus och kassia. Denna olja (dvs olja med exakt dessa mängder av ingredienserna) fick emellertid bara användas då prästerna smordes, och användes alltså inte vid kröning av kungar.

Den olja som används inom kyrkorna nuförtiden är oftast ren olivolja med lite balsam i (för hållbarheten). Det viktigaste är att oljan har välsignats för sitt ändamål.

I det varma och dammiga klimatet i Palestina var det för övrigt också en allmän artighet eller vördnadsbetygelse att smörja en gästs huvud och fötter med olja. I Matt 26:6-13, Mark 14:3-9 och Joh 12:3-5 kan man läsa om hur Maria i Betania smorde Jesu huvud och fötter med olja.  

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Judarna och Messias
Hur kommer det sig att just judarna är så ovilliga att acceptera Jesus? Han var ju trots allt själv jude och judarnas heliga skrift talade ju om den kommande Messias.

Var Jesus verkligen släkt med kung David?
Om någon utgav sig för att vara, eller påstods vara, Messias så måste han också vara en ättling till David.

Motstridigt om bibliska kungar
Det finns många ställen i bibeln, främst i Gamla testamentet, där uppgifterna i olika böcker om antal, årtal, mått, vikter etc inte är exakt samstämmiga och där endera måste vara fel.

Israels försvunna stammar
Jag har hört talas om vad som kallas "Israels försvunna stammar". Är det judarna som bor runtom i världen som man menar då?

Olivolja
I det gamla Israel användes olivolja till matlagning, hudvård, sårvård, massage, belysning etc.

Använde Jesus ordet 'evangelium'?
Jesus säger i bibeln att varhelst evangeliet predikas skall vittnesbördet om kvinnan som smorde honom med olja omnämnas. Jag undrar om Jesus verkligen nämnde ordet 'evangeliet'?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.