Följ Bibelfrågan på Facebook

Kristendom och gnosticism

Bibelfrågan: Frågor och svar

Gnosticismen är ett samlingsnamn för en rad vishetsläror som florerade i länderna runt Medelhavet och i Mellanöstern århundradena före Kristi födelse.

Fråga: Varför upplever ni kristna gnosticismen som så hotfull? (L.B.)

Gnosticismen är väl inte hotfull? Däremot var inte Jesu undervisning gnostisk (lika lite som den judiska tro han själv växte upp med och tillhörde, liksom hans lärjungar också gjorde) och därför blir det ju fel att blanda samman gnosticism med tron på att Jesus var och är Messias och med det evangelium om Riket som han förkunnade.

Gnosticismen (av grekiska gnosis = kunskap) var en grekisk-orientalisk filosofisk riktning. Den var inget enhetligt tankesystem, utan snarare ett samlingsnamn för en rad vishetsläror som florerade i länderna runt Medelhavet och i Mellanöstern århundradena före Kristi födelse. Även om de kunde vara sinsemellan väldigt olika hade de några gemensamma grunddrag, främst en starkt dualistisk syn på tillvaron.

Hela tillvaron var en kamp mellan en god gud och en ond gud - mellan den sanne guden och demiurgen. Den förre hade skapat andemakterna, som var goda, och den senare hade skapat materien, som alltså var ond. Enligt gnosticismen var människan till sitt egentliga väsen av samma väsen som den gode guden, men på grund av demiurgens skapelse var hon en gudagnista fången i materien, den onda kroppen.

Målet för människans ande var att slutligen befrias från den onda kroppen. Det var frälsningen. Och vägen till denna frälsning från den onda materien gick genom en särskild kunskap (gnosis) som gjorde människan medveten om sitt ursprung. Först när människan vaknade upp och förstod sitt rätta jag - fick insikt om gudagnistan i sitt inre - kunde hon så småningom befria sig från bundenheten och beroendet av det materiella - bli befriad från denna världens ondska och återvända till sitt rätta hem, ljusets rike. När hon dog skulle den befriade anden stiga upp till den sanne guden (eller återfödas för ytterligare "tillväxt").

Mycket av det här är tankar som vi känner igen från vår egen tids s k new age-rörelse. Och som du märker finns det inga likheter med den kristna tron, som talar om en Gud och att allt som Gud skapat, även vår fysiska kropp, är något gott. Kristendomen lägger inte heller någon vikt vid kunskap som en förutsättning för frälsning (dvs evigt, andligt liv), utan menar att villkoret för frälsning är tron på att Jesus var och är Kristus/Messias som gav sitt liv för att vi skulle kunna få evigt liv.

Däremot har det i alla tider funnits människor som fört in gnostiska tankegångar både i judendomen och kristendomen. Både i Korint och Kolossai fanns det på Paulus tid församlingsmedlemmar som ansåg sig besitta gnosis - en särskild kunskap om Kristus - och därför betraktade sig som bättre kristna än de andra medlemmarna. Paulus reagerade starkt mot detta.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vad togs bort ur bibeln?
Under de första århundradena e Kr författades det mängder av böcker och brev och andra skrifter med kristen anknytning.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.