Följ Bibelfrågan på Facebook

Varför dödar Gud?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Genom tiderna har Gud låtit miljarder människor dö - en del som barn, en del som vuxna, en del som åldringar.

Fråga: I Gamla testamentet läser man på flera ställen om hur Gud dödar. Hur kan man förena det med att Gud är god och älskar alla människor lika mycket? (K.H.)

Genom tiderna har Gud låtit miljarder människor dö. Faktum är att han låter alla människor dö - trots att han älskar alla människor. En del dör förr - en del senare. En del som barn, en del som vuxna, en del som åldringar. I praktiken har han tagit ifrån miljarder människor livet genom att ge oss alla ett tillfälligt liv - det må sedan vara ett, tio, 70 eller 250 år.

Gud har kort sagt total makt över liv och död, av den enkla anledningen att allt liv är av honom. Gud är liv. Livet i oss är en del av Gud - Guds andedräkt. Och sin makt över liv och död använder han som ett redskap i sin plan för att skapa sin avbild - en plan som, på grund av de första människornas val, kom att inbegripa en syndaflod som innebar miljoner människors död, upprättandet och bevarandet av ett "egendomsfolk" (som innebar död för andra folks arméer - och oskyldiga kvinnor och barn) och till och med hans egen sons död.

Och Gud kommer att döda igen. När Gud låter jorden drabbas av krig, sjukdomar, svält etc, så som det beskrivs i Uppenbarelseboken. När den återvändande Kristus slår ner det massiva militära motstånd som kommer att försöka stoppa honom. På samma sätt som han dödade hela mänskligheten vid den omfattande översvämning som vi kallar syndafloden. Som han gjorde med Sodom och Gomorra.

Men när Gud låter människor dö - och som sagt, han låter alla människor dö - när han låter arméer utplånas och städer förintas, när han låter jordbävningar, vulkanutbrott och svältkatastrofer skörda hundratusentals offer, när han låter miljoner omkomma i olyckor eller duka under för sjukdomar, då gör han det i vetskapen om att allt liv är hans liv - att på samma sätt som han ger liv kan han också ta liv - och ge det tillbaka igen.

För döden är inte slutgiltig. Liksom vårt fysiska liv är tillfälligt är också den följande perioden av "icke-liv" tillfällig. Det är bara en tillfällig död. Gud kommer att uppväcka var och en igen på den yttersta dagen (Upp 20:5). Gud kommer att låta alla dessa människor, som han tog ifrån livet för en bråkdels sekund i evigheten, uppstå igen för att se världen förnyad och förvandlad till ett himmelrike.

En dag ska de människor som förintades när eld och svavel regnade ner från himlen över städerna Sodom och Gomorra väckas till liv igen - liksom de egyptiska soldater som drunknade i Röda havet när de förföljde de flyende israelitiska slavarna - och de kommer inte att vara medvetna om den tid som gått.

För en sekund sedan såg de med fasa hur eld störtade ner från skyn - och nu, i nästa ögonblick, på ett fullkomligt ofattbart sätt, är plötsligt allt det hemska borta och de står i en grönskande vacker värld, oskadda. Precis nyss vällde Röda havets vatten över dem - och nu, plötsligt, är vattnet borta och de kan inte begripa vad som hände...

Då kommer barnen som dog i Egypten att få samma chans som alla andra. Då kommer människorna som brändes och kvävdes till döds i Sodom och Gomorra att få sin chans till evigt liv (Matt 11:21-24). Då kommer hela den mänsklighet som utplånades i syndafloden (just för att Guds plan med människan skulle kunna genomföras) att få sin chans att kunna välja att följa honom och få den odödlighet som Guds sanna avbilder som han har planerat för dem sedan tidernas begynnelse.

Gud har inte tagit inte ifrån dem någonting. Han har inte berövat någon enda människa som någonsin levt chansen till ett evigt liv. Han har bara förflyttat dem några tusen år i tiden - allt för att förverkliga sin stora plan med mänskligheten.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Godtar Gud dödande?
Finns det något stöd för kristen etik i bibeln, eller är Gud en pragmatiker som godtar dödande om det leder till en bättre värld.

När ska alla uppstå?
När ska alla människor uppstå? Uppstår alla på en gång eller har en del redan uppstått?

Uppståndelse - en omöjlighet?
Hur kan någon tro på att människor som har dött och ruttnat och blivit till ingenting för kanske flera tusen år sen ska kunna uppstå igen?

Hur går domen till?
Hur kommer det att se ut vid den yttersta domen? Det rör sig ju om miljarder människor och alla kan väl knappast stå framför Guds tron?

Får Nero en andra chans?
Kommer människor som Nero, som lät kristna brännas på bål, att få en andra chans till himlen?

Människan - ande, själ och kropp?
Hur ser människans natur ut enligt bibeln? Finns det något stöd i bibeln för att människan är en ande, som har en själ, som bor i en kropp?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.