Följ Bibelfrågan på Facebook

Materialet i Noas ark?

Bibelfrågan: Frågor och svar

'Gofer' kanske inte alls syftar på något visst träslag, utan på en särskild 'tillverkningsteknik'.

Fråga: Arken tillverkades av "gofer-trä" - vad är detta för ett trädslag? (R.C.)

Ordet förekommer ingen annanstans än på detta enda ställe i bibeln, och det går alltså inte att översätta det med något visst trädslag. Det har diskuterats mycket vad det kan röra sig om, och den vanligaste gissningen är att det handlar om cypress, Cupressus sempervirens.

En annan teori går ut på att "gofer" inte alls syftar på något visst träslag, utan på en särskild "tillverkningsteknik", nämligen att man fogade samman brädor i skikt med hjälp av samma jordbeck (naturasfalt) som Noa uppmanades att stryka utanpå den färdiga arken. Resultatet, goferträ, skulle då vara ett väldigt starkt material, ungefär som plywood (fastän mycket tjockare).

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Syndaflodens omfattning
Om syndafloden täckte hela jorden, vart tog då vattnet vägen när det sjönk undan?

Hur länge var Noa i arken?
hur länge befann sig Noa inne i Arken från det att porten stängdes tills dess han kunde gå ut på fast mark igen?

Amerikanska djur i Noas ark?
Är det möjligt att ett par av alla världens djur fick plats på arken? Och hur tog sig djuren på andra kontinenter dit för att överleva syndafloden?

Noas ark och bibelns mått
Med tanke på hur många djur som fanns ombord på Noas ark så måste den ha varit väldigt stor. Står det i bibeln hur stor den var?

Orena djur i Noas ark
När syndafloden skulle komma, sa Gud till Noa att även ta med ett par syndfulla djur i sin ark. Varför?

Har man funnit Noas ark?
Ron Wyatt från Tennessee började göra 'bibelarkeologiska expeditioner' till de bibliska länderna och hittade allt som går att hitta och som kunde vara av intresse för kristna...

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.