Följ Bibelfrågan på Facebook

De korsfästa rövarnas namn

Bibelfrågan: Frågor och svar

Enligt traditionen var det Dismas som ångrade sig och kommer att få en plats vid Jesu sida i himmelriket.

Fråga: Vad hette rövarna som korsfästes på var sin sida om Jesus? (P.J.)

Bibeln ger inget besked om vad de båda brottslingarna hette eller vad de hade begått för brott. Däremot finns det en apokryfisk skrift som heter "Nicodemus evangelium" eller "Pilatusakterna" där det sägs att de hette Dismas och Gestas. Enligt traditionen var det Dismas som ångrade sig och kommer att få en plats vid Jesu sida i himmelriket. Dismas blev så småningom helgonförklarad av kyrkan och Sankt Dismas festdag infaller den 25 mars.

På grekiska kallas de båda männen kakourgos, vilket helt enkelt betyder "brottslingar" eller "våldsverkare" och den gängse uppfattningen är att de var ett par vanliga tjuvar eller rövare, men de kan också ha varit seloter, motståndsmän som kämpade mot det romerska förtrycket.

De var i alla fall med största säkerhet judar, eftersom den romerska ockupationsmakten i Palestina bara använde korsfästelsen som avrättningsmetod då man verkställde dödsstraff av judiska brottslingar. Det var likadant i alla länder man ockuperade. Korsfästelsen användes då man avrättade slavar, upprorsmän och vanliga kriminella, men däremot inte romerska medborgare, även om de begått motsvarande brott.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
När kom den korsfäste brottslingen till paradiset?
Om man inte uppstår förrän när Jesus kommer tillbaka eller efter tusenårsriket, hur kunde då Jesus säga till brottslingen på korset bredvid honom, att han skulle komma till paradiset samma dag?

Brottslingarnas skyddshelgon
Det enda helgon som skulle kunna kallas för 'bovarnas helgon' är Sankt Dismas.

Hur blir en person helgon?
Titeln 'helgon' säger att personen levde ett heligt liv och ska utgöra en förebild för alla kristna.

Var låg Golgata (Golgota)?Rubrik
Golgata låg strax utanför staden, utan tvekan på en väl synlig, allmän plats, eftersom romarna ville att avrättningarna skulle fungera som avskräckande exempel och ses av så många som möjligt.

Korsfästes Jesus på en påle?
Går det att utläsa ur Bibeln om Jesus blev uppspikad på ett kors eller en stolpe utan nån tvärslå, som en del påstår? Finns det några andra skrifter eller traditioner eller fynd som kan ge klart besked?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.