Följ Bibelfrågan på Facebook

David och Goliat

Bibelfrågan: Frågor och svar

Goliat var enligt bibeln en jätte på 2,92 meter.

Fråga: Vem var störst - David eller Goliat? (J.B.)

Jag förutsätter att det är den kroppsliga storleken du syftar på, och då är svaret Goliat.

Goliat, den filisteiske jätten från Gat, var enligt 1 Sam 17:4 sex alnar och ett kvarter lång, dvs 2,92 meter. Hans pansar vägde 5 000 siklar (57 kilo) och spetsen på hans spjut 600 siklar (6,8 kilo).

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Var Gud inkonsekvent mot David och Saul?
Varför fördömde Gud kung Saul för hans humanitet och förlät David trots alla hans synder?

Varför var Davids folkräkning så farlig?
Att genomföra folkräkningar är naturligtvis i sig självt inte synd, vilket torde framgå av Fjärde Moseboken.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.