Följ Bibelfrågan på Facebook

Vem dödade jätten Goliat?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Förklaringen finns i den praktiskt taget identiska redogörelsen för samma händelser i 1 Krön 20:5.

Fråga: Det är ju allmänt känt att det var David som dödade Goliat, men likväl står det i 2 Samuelsboken 21:19 att det var Elchanan som dödade honom: "Ännu en strid utkämpades med filisteerna vid Gov, och Elchanan från Betlehem, Jairs son, dödade då Goljat från Gat, vars spjutskaft var tjockt som en vävbom." Vad skall man tro? (R.G.)

David var en så känd och ansedd person, och hans seger över Goliat var så berömd, att det är helt uteslutet att Samuelsbokens författare skulle hävdat att någon annan dödat Goliat. Det är därför uppenbart att det måste röra sig om ett kopieringsfel - vilket också bekräftas om man läser den praktiskt taget identiska redogörelsen för samma händelser i 1 Krön 20:5. Där står att den som Elhanan dödade var Goliats bror Lahmi.

Den givna förklaringen är alltså att ett par ord fallit bort i kopieringen av 2 Samuelsbokens redogörelse. Den ursprungliga lydelsen har följaktligen varit: "Ännu en strid utkämpades med filisteerna vid Gov, och Elhanan från Betlehem, Jairs son, dödade då [Lahmi, bror till] Goljat från Gat, vars spjutskaft var tjockt som en vävbom."

Davids seger över Goliat ägde för övrigt rum i Terebintdalen då David fortfarande var ung och omväxlande vaktade sin pappas får i Betlehem och underhöll kung Saul med musik på sin harpa. De sammandrabbningar med filisteerna som beskrivs i de här texterna, där fyra uppenbarligen beryktade filisteiska krigare (däribland Goliats bror Lahmi) dödades av Davids män, ägde däremot rum vid orterna Gob och Gat (samt Gezer enligt vissa handskrifter) långt efter det att David blivit kung, och långt efter kung Sauls död (se 2 Sam 21:13-14).

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
David och Goliat
Goliat, den filisteiske jätten från Gat, var enligt 1 Sam 17:4 sex alnar och ett kvarter lång, dvs 2,92 meter.

Jättar i bibeln
Vad är det för folk Bibeln syftar på när den talar om "jättar"? Menar Bibeln att det verkligen har funnits jättar på jorden. Hur uppstod de isåfall och vad hände med dem?

Motstridiga uppgifter i Gamla testamentet
I Gamla testamentet nämns samma händelser på flera ställen men sifferuppgifterna skiljer sig.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.