Följ Bibelfrågan på Facebook

Gamla testamentets gud

Bibelfrågan: Frågor och svar

Ska vi förneka verklighetens Gud därför att han handlat på ett sätt som vi inte accepterar, och i stället hitta på en Gud som är sådan som vi menar att en acceptabel Gud borde vara...?

Fråga: I Gamla testamentet förekommer den värsta form av människoslakt, barbari och förnedring. Att GT:s Gud är nazist synes mig självklart och en sådan "gud" kan jag inte tro på. Man håller på med att göra upp med just nazismen och kommunismen och allt det förskräckliga som hänt i dess namn. Är det inte hög tid att göra upp med Gamla testamentet och dess barbariska "gud"? (K.)

Vad skulle denna "uppgörelse" innebära, rent konkret?

Ska vi säga att om Gud verkligen gjorde vad Gamla testamentet säger att han gjorde, så tror vi inte på honom...?

Det brister lite i logiken där, eller hur?

För om Gud verkligen gjorde vad GT säger att han gjorde, så måste han ju för det första existera och för det andra faktiskt vara precis sådan som han framställs i GT - och då vore det ju ganska absurt att inte tro på honom. Förutsättningen för att Gud ska ha kunnat begå de "nazistiska brott" du anser att han gjort sig skyldig till, är ju att han faktiskt begick dessa handlingar och faktiskt är sådan som Gamla testamentet beskriver honom. Vad skulle vi då ha att vinna på att inte tro på att han faktiskt finns och faktiskt har gjort allt detta?

Eller - ska vi säga att vi själva vill bestämma hurdan vår Gud ska vara? Ska vi säga att vi bara accepterar en gud som har de egenskaper som vi anser att han bör ha? Ska vi förneka verklighetens Gud därför att han handlat på ett sätt som vi inte accepterar - och det måste han ju ha gjort för att det ska finnas någon grund för oss att förkasta honom - och i stället hitta på en Gud som är sådan som vi menar att en acceptabel Gud borde vara...?

Då ställs vi inför problemet att den guden isåfall bara skulle vara en projektion av våra önskningar, och inte verklighetens Gud. Då måste vi förutsätta att det inte existerar någon verklig Gud, för om denna "verklighetens Gud" finns så är han ju den han är oavsett hurdan vi tycker att han borde vara. (Och sedan kan man ju undra vad det över huvud taget är för mening med att hitta på en Gud som inte är verklighetens Gud...?)

Konsekvensen blir vidare att vi måste säga att Gamla testamentet inte är sant, att bibeln inte är Guds ord, för om Gamla testamentet är sant, så är ju Gud faktiskt precis så som han framställs där, vare sig vi gillar det eller ej.

Och om Gamla testamentet inte är sant, så är inte heller Jesu ord sanna, eftersom han sade sig vara ett med Gamla testamentets Gud (GT var ju den enda bibel Jesus hade) och han sa vidare att vi ska leva efter varje ord som utgår ur Guds mun - hela skriften (inte bara valda delar som stämmer med hur vi anser att verkligheten borde vara).

Och då blir nästa ofrånkomliga konsekvens att vi inte heller kan ta "Nya testamentets Gud, Jesu Fader" på allvar, för om inte det Jesus sa var sanning, så var (och är) han inte Guds son, och inte Messias, utan bara en religiös fantast och mytoman bland många andra och hans ord om sin Fader i himlen, om det eviga livet, om det kommande himmelriket etc, ingenting värda.

Den enkla sanningen är att vi aldrig kan kringgå verkligheten. Vi kan skapa våra egna gudar, vi kan ge dem precis vilka egenskaper som helst som passar oss bäst, och det är precis vad människor har gjort i årtusenden. Men det förändrar absolut ingenting. De gudar vi skapar oss genom våra egna funderingar, önskningar, fördomar och förhoppningar är och förblir våra egna konstruktioner. Maktlösa och meningslösa drömbilder och fantasiprodukter.

Alltmedan verklighetens Gud är och förblir den han verkligen är - oavsett vad vi tycker och tänker och tror!

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Varför dödar Gud?
I Gamla testamentet läser man på flera ställen om hur Gud dödar, eller låter människor, döda. Hur kan man förena det med att Gud är god och älskar alla människor lika mycket?

Vad händer alla som tillhör andra religioner?
Om man enligt Nya Testamentet måste tro att Jesus är Guds son för att komma till Guds rike, hur går det då med alla andra människor vilkas religioner har ett minst lika kärleksfullt budskap som vårt kristna?

Första och andra döden
Vad är första respektive andra uppståndelsen, samt första respektive andra döden som det talas om i Uppenbarelseboken?

Vad händer efter döden?
Vad händer när man har dött ifall man är kristen och ifall man inte är det?

Gamla testamentets lagar
Det främsta syftet med dessa regler var att särskilja israeliterna från alla andra folk runt omkring.

Godtar Gud dödande?
Finns det något stöd för kristen etik i bibeln, eller är Gud en pragmatiker som godtar dödande om det leder till en bättre värld?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.