Följ Bibelfrågan på Facebook

Parallellställen i Gamla testamentet

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: När jag läser Gamla testamentet finner jag mängder av repetioner av texter, främst i Konungaböckerna, Krönikeböckerna och Samuels böckerna. I många fall hela kapitel som helt ordagrant upprepas. I några fall har det insmugit sig direkta felaktigheter. Varför uppstår sådana här dubbleringar då de Judiska skrivarna betraktade texterna som heliga och ofelbara? Finns det någon datakörning av dessa texter för att verkligen få reda på hur mycket av texterna som är enbart upprepning (vetenskapligt textmässigt)? (J.A.)

Här är en liten förklaring av böckernas tillkomst som förklarar upprepningarna:

Samuelsböckerna var ursprungligen en enda bok. Större delen av boken författades enligt traditionen av profeten Samuel medan de avslutande kapitlen, som berättar om hans död och senare händelser, nedtecknades av profeterna Natan och Gad. Tillkomsttid ca 1000-900 f Kr.

Kungaböckerna var också ursprungligen en enda bok. Enligt traditionen sammanställdes den från äldre skrifter av profeten Jeremia på 600-talet f Kr. Mycket av materialet i Kungaböckerna hämtade han från hovdokument (han nämner själv tre sådana källor) som förvarades i statliga och kungliga arkiv och var skrivna samtidigt som de skildrade händelserna.

Den slutliga redigeringen av Kungaböckerna och Samuelsböckerna utfördes av judiska präster under den babyloniska fångenskapen på 500-talet f Kr. Krönikeböckerna, som också ursprungligen var en enda bok, sammanställdes på 400-talet av den laglärde Esra som då utgick från flera källor, bland annat Samuels- och Kungaböckerna. Där är alltså förklaringen till upprepningarna (och även till skillnaderna). Det var också Esra som samlade alla de spridda heliga skriftrullarna till ett "bibliotek", en auktoriserad skriftsamling, och därmed gav den judiska heliga skriften (vårt Gamla testamente) den form den har i dag.

Omkring år 200 översattes sedan hela boksamlingen till grekiska, den bibelöversättning som kallas Septuaginta och var den som alla grekisktalande judar runtom i Romarriket använde. Det var också då som böckerna här ovan delades upp i en Första och en Andra bok.

Om du vill veta mer om de olika bibliska böckernas tillkomst och deras författare kan du läsa här i Bibelfakta: Bibelns böcker.

Några datakörningar för att hitta "enbart upprepningar" känner jag inte till, men i de flesta biblar finns ju uppgifter om mer eller mindre likalydande parallellställen till praktiskt taget varje vers.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Motstridiga uppgifter i Gamla testamentet
Författarna till redogörelserna för exempelvis drabbningarna på Davids tid befann sig i samma situation som nutida svenska historiker som skriver om Karl XII:s eller Gustav II Adolfs arméer.

Hur kan bibeln vara Guds ord?
Hur kan någon se bibeln som Guds ord och den absoluta sanningen när det finns så många motsägelser i bibeln?

Olika uppgifter i evangelierna
Bibelns författare berättar om samma händelser på olika sätt. Hur påverkar det deras trovärdighet?

Hur kan det finns fel i bibeln?
Kan det finnas fel i bibeln trots att den själv säger varje bok är inspirerad av Gud?

Motstridigt om bibliska kungar
Det finns många ställen i bibeln, främst i Gamla testamentet, där uppgifterna i olika böcker om antal, årtal, mått, vikter etc inte är exakt samstämmiga och där endera måste vara fel.

Fel och motsägelser i bibeln
Alla fel och motsägelser i bibeln visar väl hur klart som helst att bibeln bara är människors skriverier och inte en ofelbar Guds ord?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.