Följ Bibelfrågan på Facebook

Gamla testamentets språk

Bibelfrågan: Frågor och svar

GT:s författare skrev på hebreiska och arameiska.

Fråga: Jag undrar på vilket språk Gamla Testamentet skrevs? (S.)

De olika böckerna i Gamla testamentet författades nästan alla på hebreiska. Undantagen är Jeremia 10:11, Daniel 2:4b-7:28 samt Esra 4:8-6:18 samt 7:12-26 som skrevs på arameiska - ett semitiskt språk med ursprung vid mellersta Eufrat som slog igenom som talspråk bland judarna i Palestina under århundradena före vår tideräknings början.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Jashers bok
Författarna till de böcker som ingår i Gamla testamentet refererar ofta till andra böcker som inte finns med i den Heliga skriften

Henoks bok
En av de många skrifter som författades under de första århundradena före vår tideräknings början (enligt de senaste dateringarna kom den till under perioden 180-64 f Kr) var Henoks bok.

Vad betyder ordet 'bibeln'?
Ordet kommer ursprungligen från det grekiska biblos som betyder 'papyrusbast', dvs det material man skrev på.

Gamla testamentet - ett plagiat?
Många gamla traditioner, som berättade om händelser i det som redan då var en svunnen forntid, exempelvis syndafloden, var spridda i hela området öster om Medelhavet långt före den babyloniska fångenskapen.

När skrevs bibeln?
Hur gammal är Bibeln och vem är det som har skrivit den?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.