Följ Bibelfrågan på Facebook

Gamla testamentet och Torah

Bibelfrågan: Frågor och svar

Judarna delar in sina heliga skrifter i tre avdelningar: Lagen, Profeterna och Skrifterna.

Är Gamla Testamentet och Toran samma sak? Har inte judarna någon mer skrift, utan har dom bara Gamla Testamentet/Toran? (J.E.)

Ordet "torah" är ett hebreiskt ord som betyder "undervisning" eller "vägledning" och inom judendomen står ordet för de fem Moseböckerna, "Lagen".

Judarna delar in sina heliga skrifter i tre avdelningar: Lagen, Profeterna och Skrifterna. Till Profeterna räknas inte bara böckerna med profetiska budskap som Jeremia, Jesaja etc, utan även de historiska böckerna som Domarboken och kungaböckerna. Skrifterna omfattade Ordspråksboken, Predikaren och även några senare böcker som Nehemja och Krönikeböckerna samt den profetiska Daniels bok.

Vid de judiska gudstjänsterna läser man varje sabbat ett bestämt stycke ur Moseböckerna, vilket innebär att man efter ett år har läst hela torah. Vid årets slut firar man så Simchat Torah, torahfesten.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Bokstaven dödar men anden ger liv
Vad är innebörden i uttrycket att 'bokstaven dödar men anden ger liv'? Om lagens bokstav dödar, varför gav då Gud oss den?

Lagens förbannelse
Paulus säger ju att vi blir fria från lagens förbannelse när vi blir frälsta. Men varför gav Gud oss över huvud taget en lag som är en förbannelse?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.