Skriv ut den här sidan          Dela på Facebook

Är Allah bara ett annat namn på Gud?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Alla språk har sitt ord för "Gud". Vi svenskar säger "Gud", fransmännen säger "Dieu" och tyskarna säger "Gott".

"Allah är ju bara ett annat namn på Gud (Jahve)". Detta från Koranen hämtade påstående förekommer flitigt i svensk ekumenisk debatt. Själv tror jag detta är farlig lögn. Kanske är Allah en avgud? Tror i alla fall att vi kristna måste opponera oss och vara mer på vår vakt mot skickligt utformade villoläror och falska lärare. (R.C.)

Det är faktiskt så att alla språkkännare är ense om att Allah bara är det arabiska språkets ord för "Gud". Även kristna araber använder ordet när de talar om Gud - det är alltså inte något muslimskt ord, utan ett arabiskt.

Faktum är att ordet Allah som beteckning på Gud användes av arabiskspråkiga kristna även innan det ens fanns några muslimer. Därför blev det också kraftiga protester från kristet håll i Malaysia när ministeriet för inre säkerhet i december 2007 beslutade att ordet Allah, dvs Gud, inte längre fick uttalas av ickemuslimer.

Den evangeliska kyrkan i Borneo valde att stämma ministeriet med motiveringen att kristna grupper använt ordet Allah längre än muslimska. Och 'Allah' är faktiskt i grunden samma ord som de gammaltestamentliga hebreerna använde. De vanligaste beteckningarna för Gud i Gamla testamentet är Aloah och Alohim (eller Eloah och Elohim).

Alla de här orden är dialektala och språkliga varianter av det urgamla ordet el som har grundbetydelsen "styrka" eller "makt". Det är för övrigt en av de äldsta termerna för "gud" som finns. Ordet förekommer i alla semitiska språk (exempelvis babyloniska ilu och arabiska ilah, som i bestämd form blir allah).

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Är muslimernas Allah vår Gud?
Muslimerna tror på den Gud som skapade världen, som uppenbarade sig för Abraham, som visade sig för Moses i den brinnande busken, som ledde Israels folk ut ur Egypten, som gav israeliterna lagens tavlor på Sinai, som sände sina profeter till israeliter och judar, som sände Jesus etc.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.