Följ Bibelfrågan på Facebook

Gud i Gamla och Nya testamentet

Fråga: När jag började läsa NT nu (mådde inte helt bra av att bara läsa GT) så verkar det som att Jesus beskriver andra egenskaper hos fadern, än man får intryck av i GT. Vad beror det på? Gud framstår som mer svartsjuk och uppmärksamhetssökande i moseböckerna, medan Jesus pratar om en god fader som älskar oss. Skulle vi ha tolkat fel i GT, eller utvecklas Gud, eller ändrar strategi? (E.C.C.)

Svar: Gamla testamentet skrevs av människor och skildrar deras relation till Gud - men den uttrycker också hur de upplever att Gud har följt dem och lett dem i med- och motgångar. Gud har inte ändrat sinnelag, men GT omfattar flera tusen år och handlar om hur Gud bevarat och agerat med ett enskilt folk för att göra dem till ett exempel "på gott och ont" för hela mänskligheten, och för att förbereda dem för Messias ankomst - den Messias som en dag ska förvandla hela världen och upprätta sitt rike.

Gud är densamme men i sin relation till ett motsträvigt folk - som han älskar lika mycket som alla andra människor - kommer hans kärlek till uttryck på ett helt annat (fostrande) sätt än i hans relation till dem som accepterat Jesus som sin Herre och beslutat sig för att låta sig ledas av Guds ande.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Gäller allt i Gamla testamentet?
Gäller alla bibelord i GT även för oss kristna i dag? Själv tror jag inte det.

Gamla testamentets lagar
Det främsta syftet med dessa regler var att särskilja israeliterna från alla andra folk runt omkring.

Gamla testamentets gud
I Gamla testamentet förekommer den värsta form av människoslakt, barbari och förnedring. Att GT:s Gud är nazist synes mig självklart och en sådan "gud" kan jag inte tro på. Man håller på med att göra upp med just nazismen och kommunismen och allt det förskräckliga som hänt i dess namn. Är det inte hög tid att göra upp med Gamla testamentet och dess barbariska "gud"?

Lidande och ondska
Kan alla uttryck för vad vi anser vara ondska kopplas till syndafallet? I fall såsom krig och svält är det inte svårt att se kopplingen, men kan lidande på grund av naturkatastrofer, planlösa olyckor, sjukdomar etc bero på människors synd? Varför ser vi då en sådan orättvisa i de som drabbas i dessa katastrofer som svårligen kan kopplas till mänsklighetens fall i synd? Varför plågar gud oss med sånt? Rena naturfenomen utan människors inverkan! Varför plågar Gud dem som minst "förtjänar" det när de minst anar det? Är det deras eget fel? Vad har de gjort för att förtjäna något sådant?

Teodicéproblemet
Hur kan en Gud, en god och kärleksfull Gud, skapa en värld som är så full av ondska och lidande, så full av olyckor, våld, krig, hat och tragik som vår - en värld där miljoner människor lever i ett dagligt, ständigt helvete?

Har Gud skapat ondskan?
Om människan kan välja ont måste det komma någonstans ifrån. Ondska kan inte uppstå ur intet. Om Gud är skaparen av allt, måste han ha tänkt de tankar vi tänker. Om vi tänker ont måste det komma från Gud. Alltså en ond gud.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv in ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.