Följ Bibelfrågan på Facebook

Kärlek i stället för Gud?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Den här fysiska tillvaron är endast det första steget på vägen mot den fullkomlighet som är målet - evigt andligt liv.

Fråga: På en av stadens kyrkor står det skrivet " Gud är kärlek". Gud = Kärlek. Om det är samma sak varför blanda in Gud som vi har så svårt att göra oss en bild av. Varför inte bara koncentrera oss på Kärleken. Kärleken människor emellan, allt skulle bli så mycket enklare att förstå då. Kärleken mellan människor, det är väl ändå det allt handlar om? (J.S.)

Gud är visserligen kärlek, men inte bara kärlek. Det handlar alltså inte om två synonyma begrepp där vi kan välja att använda vilket som helst.

Gud är kärlek på samma sätt som vinter är kyla. Kylan är alltså det som främst karakteriserar vintern, men vinter är också halka, slalom, is, stormar, pulkaåkning, snö, slask etc etc. På samma sätt är visserligen kärlek det som främst karakteriserar Gud, men Gud är också rättfärdighet, makt, kunskap, vishet, evig, allsmäktighet, trofasthet etc etc. Och främst av allt - Gud är inte bara en eller flera egenskaper, utan ett personligt väsen med en vilja, en plan och ett mål med skapelsen och med oss människor.

Och Guds syfte med oss är inte att vi bara ska gå omkring och älska varandra här på jorden, utan när Gud lät den mänskliga organismen framträda på den här planeten var det som resultat av hans beslut att skapa sin avbild. Den här fysiska tillvaron är således enligt bibeln endast det första steget på vägen mot den fullkomlighet som är målet. Det andra (och slutliga) steget är övergången från tillfälligt fysiskt liv till evigt andligt liv. Och förutsättningen för att den "totalförvandlingen" ska kunna ske är att vi i det här livet har försetts med Guds ande som formar oss efter Guds vilja.

Så om vi plockar bort Gud ur bilden och bara talar om kärleken mellan människor, så missar vi hela det stora syftet med tillvaron - att få evigt liv. Vanlig mänsklig kärlek räcker inte för att ge oss det. Om vi inte har Guds ande när vi dör så kan vi inte uppstå till evigt liv, oavsett hur mycket kärlek vi har visat.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Gå i Jesu fotspår
När Gud uppenbarades i mänsklig gestalt och 'tog sin boning bland oss' som Jesus från Nasaret, var det för att föra oss till sig.

Varför skapade Gud oss människor?
Som fullkomlig Gud och fullkomlig människa utgör Jesus länken mellan det här livet och det liv som är varje människas mål.

Villkoren för evigt liv
Vad krävs det för att vi ska kunna få evigt liv?

Livet på jorden - en omväg?
Bibeln visar ju att vi ska bli lika Jesus, andliga väsen, till slut. Men varför gjorde inte Gud oss såna från början? Det hade väl varit mycket enklare?

Jesu uppståndelse
Varför lägger kristna sån vikt vid Jesus uppståndelse. Det är ju jättesvårt att tro på nåt sånt, och då är det väl inte konstigt om folk inte blir kristna?

Hur kan Jesu död ge evigt liv?
Det sägs ju att vi blir fria från våra synder genom Jesu blod och att vi får evigt liv därför att Jesus dog för vår skull. Vad innebär det? Hur är det möjligt?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.