Följ Bibelfrågan på Facebook

Moder Gud...

Bibelfrågan: Frågor och svar

Om Gud faktiskt är 'herre' och 'fader', så är och förblir 'han' ju det även om vi ändrar texten i bibeln.

Fråga: I bibeln står det att Gud skapade människan till sin avbild, men ändå framställs Gud som en fader, en man. Tänk dig att alla 'fader' byts ut till 'moder', alla 'han' till 'hon' etc. Skulle man vinna något med en sådan ändring? (S.R.)

Nej, man skulle verkligen inte vinna något. Man skulle förlora på det.

För det första skulle det ju bli en medveten och helt uppenbar dokumentförfalskning, en direkt felaktig översättning av bibeltexten, eftersom både den hebreiska och grekiska grundtexten har ord som "Herren", "Fader", "han", "honom" etc, och den går ju av naturliga skäl inte att ändra.

För det andra skulle det inte förändra någonting. Om nu Gud faktiskt är "herre" och "fader", så är och förblir "han" ju det även om vi ändrar texten i bibeln. Den enda konsekvensen skulle bli att den förändrade bibeltexten gav oss en felaktig bild av "honom".

För övrigt är ju Gud i själva verket varken man eller kvinna. Gud är ande och har inget kön. Könet fyller bara en funktion i den fysiska - tillfälliga - värld vi lever i. Man kan alltså inte tala om något kön när det gäller Gud. Det är lika orimligt som att säga att sommaren, atomen, bilen, natten etc skulle vara av ett visst kön.

Både mannen och kvinnan är ju skapade att bli Guds avbilder, vilket visar att Gud inte själv kan vara av endera könet, och när vi har nått vårt slutmål - dvs blivit Guds fullkomliga avbilder, odödliga och eviga - kommer vi inte heller längre att vara män eller kvinnor, utan "lika Gud".

Att Gud framställs i manliga termer beror förmodligen på att den roll Gud spelar i sin relation till människan motsvarade en härskares gentemot sina underlydandes. Och eftersom mänskliga härskare i alla tider (med mycket få undantag) varit män blev det naturligt att uppfatta Gud som sin "herre och härskare".

Även Jesus betraktade ju Gud som sin far.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Varför kallas Gud 'Herren'?
'Herren gud' genomsyrar bibeln. Vem har fört in genus i Gud?

Ser Gud ut som en människa
Det står att Gud hade skapat oss människor i sin egen avbild. Betyder det att Gud ser ut som en människa?

Kvinnor i bibeln
Varför finns det ingen kvinna i bibeln av Moses, Johannes döparens, Abrahams, Sauls, Petrus eller Paulus dignitet? Inte en kvinnlig profet så långt ögat når. Skäms bibelns författare för kvinnor?

Visar ondskan i världen att Gud måste vara antingen maktlös eller illvillig?
Vill Gud förhindra ondskan, men kan inte? Då är han maktlös. Kan han men vill inte? Då är han illvillig. Om han både vill och kan, varifrån kommer då ondskan?

Kvinnosynen i bibeln
Om nu Gud inte gör skillnad på kön, varför är då så många kristna, till och med högt uppsatta och väl belästa biskopar, emot kvinnliga präster? Har de inte fått det från Bibeln? De har väl knappast kommit på det själva?

Gud - bara en upplevelse i hjärnan?
Är Gud bara ett neurologiskt fenomen? Forskare har gjort experiment som visar att människans hjärna kan skapa upplevelser av ett högre väsen. Är det ett bevis för att Gud inte finns?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.