Följ Bibelfrågan på Facebook

Gud och sjukdomar

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Ligger avgörandet för en eventuell sjukdom i den kristnas hand eller är det Gud som bestämmer om man skall drabbas av en sjukdom eller inte? (M.E.)

Gud bestämmer inte att någon människa ska bli eller inte bli sjuk. Vi själva har däremot (oavsett om vi är kristna eller ej) ett visst ansvar beroende på hur vi sköter vår kropp. Om vi behandlar vår kropp illa eller lever på ett sådant sätt att vi utsätter oss för smittorisker etc så ökar naturligtvis risken att bli sjuk.

Samtidigt har ju många sjukdomar genetiska orsaker som vi inte kan påverka, mer än möjligen genom att - om vi vet att det finns vissa sjukdomar i släkten - vara extra uppmärksamma på olika sjukdomstecken, eller genom att undvika sådana faktorer som kan utlösa ärftliga sjukdomar. Här finns exempelvis vissa cancertyper som malignt melanom och bröstcancer.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Döva i bibeln
Vad anser bibeln om döva? Har synen på dom döva ändrats med tiden?

Kristnas syn på sjukdom, vård och omsorg
Hur ser ni kristna på hälsa, sjukdom, vård och omsorg?

Straffar Gud med sjukdomar?
Kan man bli sjuk om man inte gör det Gud säger, och hur vet jag i så fall att det är Gud som har sagt att jag skall göra det eller det och inte mina egna mänskliga känslor?
Är sjukdomar ett Guds straff?
Kan man utifrån 5 Mos 28:21-27 tala om specifika sjukdomar, exempelvis reumatism i vers 22?

Kristendomen och psykiska sjukdomar
Vad anser kristendomen om psykiskt sjuka. Varför tror ni att dom drabbas av psykisk ohälsa?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.