Följ Bibelfrågan på Facebook

Var Salomo världens visaste eller inte?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Det var väl inte utan skäl som kung Salomo kallades för 'världens visaste' - men han var verkligen inte felfri.

Fråga: Kung Salomo, som enligt Bibeln var den visaste man som jorden skådat, bygger ett hus åt Gud: "Jag har byggt dig en furstlig boning, ett hus där du evigt skall trona (1 Kung 8:13)." Men i Apg 7:47 står det: "Den Högste bor dock inte i något som är byggt av människohand... Hur skulle ni kunna bygga ett hus åt mig, säger Herren, och var skulle min viloplats vara?" Skulle jordens visaste man missta sig så? Eller...? (M.J.)

Salomos tanke att bygga ett hus åt Gud - en helgedom där man kunde uppleva Guds närvaro - var naturligtvis precis samma bildspråk som vi använder nuförtiden när vi kallar kyrkan för "Guds hus", utan att för den skull bokstavligen tro att alltings Skapare kan bo i ett hus på jorden. Eller när vi talar om ett företag har sitt "säte" i en viss stad, utan att för den skull mena att företaget bokstavligen har ett säte och sitter på den platsen.   Salomo insåg naturligtvis också själv att Gud inte kan bo i ett hus, vilket framgår klart om man fortsätter att läsa hela den text du citerar. I sin bön inför Israels församling säger nämligen Salomo:

"Men kan då Gud verkligen bo på jorden? Se, himlarna och himlarnas  himmel rymmer dig inte. Hur mycket mindre då detta hus som jag har byggt!" (1 Kung 8:27)

Vad Salomos vishet anbelangar, så var väl inte utan skäl som han kallades för "världens visaste" (vilket naturligtvis också var ett bildligt uttryck precis som när vi talar om "världens vackraste kvinna" eller "världens bästa basketspelare) - men han var verkligen inte felfri. Bibeln berättar om hans blundrar.

Hans ekonomiska sinne var inte heller något att skryta med, och de ekonomiska bördor som folket tvingades bära på grund av hans överdådiga lyxliv skapade ett växande missnöje. Han hade 700 furstliga gemåler och 300 bihustrur - och det lär inte ha varit billigt. Mot slutet av sitt liv övergav han dessutom sin tro på Gud och började dyrka andra gudar som han byggde offerplatser åt, etc.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Tempelpelarna Jakin och Boas
Jakin och Boas var namnen på de två höga pelare som Israels kung Salomo lät resa på vardera sidan om ingången till templet.

Gudstjänsten i synagogan
Hurdana var gudstjänsterna i synagogorna på Jesu tid? Påminde de om gudstjänsterna i våra kyrkor? Man skulle ju kunna anta att eftersom kristendomen uppstod bland judarna så borde även deras religionsutövande ha 'följt med' till den kristna församlingen.

Var finns förbundsarken?
Vad hände med förbundsarken som israeliterna bar med sig under hela ökenvandringen efter flykten från Egypten?

Kung Salomo och drottningen av Saba
Vad har Bibeln att berätta om kung Salomo och drottningen av Saba? Hade de ett kärleksförhållande?

Salomos förmän
Hur många förmän hade Salomos fogdar under sig? 1 Kung 9:23 säger 550 stycken, men enligt 2 Krön 8:10 var det 250 förmän som befallde över arbetarna.

Templet i Jerusalem
Vet man hur templet såg ut där Jesus bars fram som liten, där han förvånade de skriftlärda när han var 12 år och där han drev ut handlarna och penningväxlarna?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.