Följ Bibelfrågan på Facebook

Varför skrev inte Gud bibeln själv?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Bibeln är Guds ord men samtidigt en mänsklig beskrivning av hur människor upplevt att Gud har verkat genom historien.

Fråga: Varför skriver inte din Gud sina budskap själv utan låter andra göra det åt honom? Varför skrev han inte bibeln själv? (D.M.)

Gud skrev bibeln själv - med människor som redskap!

På samma sätt som vi använder datorn som ett verktyg för att omvandla våra tankar till ettor och nollor, använde Gud människor som verktyg för att omvandla sina tankar till bokstavstecken på pergament och papper.

Men vi ska komma ihåg att bibeln inte bara är ett upprabblande av Guds budskap, utan samtidigt i allra högsta grad en mänsklig beskrivning av hur människor upplevt att Gud har verkat genom historien och hur tron och tvivlet satt sin prägel på människors tillvaro - hur människors lydnad och svek lett till välsignelser och förbannelser - allt i syfte att vi ska läsa, känna igen oss och förstå att allt detta verkligen angår oss och är helt avgörande för vårt liv här, nu och i framtiden.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Evangeliernas författare
Författare till evangelierna anses vara de fyra personer som evangelierna uppkallats efter.

När skrevs Matteus evangelium?
Efterskrifter, som finns i slutet av Matteus evangelium i många handskrivna manuskript, säger att berättelsen nedtecknades redan något tiotal år efter Jesu himmelsfärd, dvs någon gång omkring år 40-45.

Varför skrevs det inte mer om Jesus?
Varför finns det så lite skrivet, utanför evangelierna, om Jesus?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.