Följ Bibelfrågan på Facebook

Guds plan för mänskligheten

Bibelfrågan: Frågor och svar

Eftersom döden är en konsekvens av människans synd blev Jesus tvungen att genomlida även detta 'straff' - trots att han inte själv begått någon synd.

Fråga: Vad var Guds plan för mänskligheten när han utvalde Israels folk som sitt egendomsfolk? Detta ledde ju så småningom fram till judendomen som ju Jesus tillhörde, men den är ju inte missionerande så vad var tanken egentligen? Om det var förutbestämt av Gud att Jesus skulle komma till jorden och bli dödad av sina egna och uppstå så är ju judarna grundlurade från början. Vad hade hänt om judarna inte hade dödat Jesus? (M.Ö.)

Guds plan med Israels folk var inte att de skulle missionera och försöka omvända all världens folk till judendomen. Syftet var att de skulle tjäna som förebild och varnande exempel.

Syftet med Jesus var att han skulle leva som en fullkomlig människa (dvs en sådan människa som Adam inte blev) - leva i fullkomlig lydnad mot Guds vilja - och bli en fullkomlig förebild för oss, så att vi skulle kunna gå i hans fotspår och få evigt liv. Men som människa var han ofrånkomligen underkastad samma fysiska villkor som alla andra människor. Det betydde att han också blev dödlig.

Eftersom döden är "syndens lön", dvs en konsekvens av människans synd (om inte Adam hade brutit mot Guds vilja skulle han aldrig ha behövt dö, utan skulle i stället ha förvandlats till evigt liv, precis som de troende kommer att göras vid Jesu återkomst), blev Jesus tvungen att genomlida även detta "straff" - trots att han inte själv begått någon synd. Han dog alltså inte på grund av sina egna synder, utan på grund av mänsklighetens synder - han dog för våra synder.

(Däremot var det inte nödvändigt att han skulle bli avrättad eller att han skulle bli korsfäst. Men nu var det så hans jordeliv kom att sluta - och det var också därför de gammaltestamentliga profeterna kunde se att det var vad som skulle hända.)

Slutligen: I och med att Jesus levt i fullkomlig trohet mot Gud - i och med att han inte svek sin uppgift, trots det lidande det innebar - kunde döden inte behålla honom (som Petrus uttrycker det), utan han uppstod till evigt liv, precis så som var och en som gör honom till sin Herre och strävar efter att leva enligt Guds vilja kommer att göra.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Varför skapade Gud mänskligheten?
Skulle en god Gud verkligen skapa en mänsklighet som han måste ha insett var dömd på förhand att ge sig själv ett helvete på jorden?

Varför skapade Gud oss människor?
Som fullkomlig Gud och fullkomlig människa utgör Jesus länken mellan det här livet och det liv som är varje människas mål.

Meningen med livet
Människans skapelse inte är avslutad än. Gud är fortfarande i full färd med att forma sitt största mästerverk.

Vad är kristedomens livsmål?
Vad är själva meningen med livet för den som är kristen? Att komma till himlen? Och sen då?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.