BIBELFRÅGAN startades 1996 och är i dag internets största kristna frågesajt på svenska som inte företräder någon enskild trosriktning utan har som enda syfte att vara en objektiv kunskaps-resurs, ett "levande bibel-lexikon" där intresserade kan få konkreta och utförliga svar på frågor som rör bibeln, kristen tro, kyrkans historia etc. Bibelfrågan ingår nu i AlltOmBibeln.se som om-fattar ett flertal webbplatser som tillsam-mans avser att ge en överskådlig och allsidig bild av bibeln, bibelns tid och den kristna tron.