Följ Bibelfrågan på Facebook

Profeten Haggai

Bibelfrågan: Frågor och svar

En av dem som återvände till sina förfäders land efter fångenskapen i Babylon var en man vid namn Haggai.

Fråga: Skulle vilja veta allt om Profeten Haggai... bakgrund, vem han var och vad boken Haggai går ut på. (G.G.)

År 597 f Kr angreps invånarna i landet Juda, judarna, av den babyloniske härskaren Nebukadnessar. Han intog deras huvudstad och år 586 deporterade han invånarna från deras hem, åkrar och städer till det fjärran landet Babylonien.

Etthundratjugofem år tidigare hade samma öde drabbat landet Israel. Det hade då erövrats av det assyriska riket, som föregått det babyloniska. Assyrierna hade tagit de tio stammar som utgjorde Israel som fångar. Man hade forslat alla invånarna norrut och därifrån hade sedan Israels folk skingrats ut över världen.

Nu kom judarna till ungefär samma område. Här blev de kvar tills det mäktiga Babylon belägrades och intogs av den persiske kungen och erövraren Kores eller Cyrus.

Redan under sitt första regeringsår, år 538 f Kr, förklarade Kores att det judiska folket - varav de flesta var ättlingar till de människor från Juda rike som en gång förts dit som fångar - skulle få återvända till sina föräldrars och förfäders land för att återuppbygga Jerusalems tempel. Så begav sig den första kontingenten tillbaka till det som en gång varit Juda rike, ledda av Serubbabel som Kores utnämnt till ståthållare i provinsen. En av dem som återvände till sina förfäders land var en man vid namn Haggai, som troligen fötts i Babylon under folkets vistelse där. (Vi vet ingenting om hans bakgrund, släktförhållanden etc.) Han skulle bli den förste av de tre profeter som framträdde bland judarna efter den babyloniska fångenskapen.

Bland det första judarna började göra efter återkomsten till sina förfäders land var att börja bygga upp det raserade templet. Men tempelbygget hade knappt kommit igång förrän det blev problem och arbetet avstannade.

Tempelbygget hade legat nere i 16 år när Haggai år 520 f Kr framträdde med en serie budskap från Gud till ståthållaren Serubbabel och folket där han framhöll den ära som skulle kasta sin glans över detta nya, tillsynes oansenliga tempel. De här budskapen visade sig vara effektiva. Tempelbygget i Jerusalem kom i gång igen. Efter fyra års arbete under profeten Haggais ivriga påskyndan fullbordades så detta andra "Guds hus". År 516 f Kr stod det återuppbyggda templet färdigt och kunde invigas.

Några - kanske alla - av de budskap Haggai fick att förmedla till judarna skrevs ner (av honom själv eller någon annan) och boken kom att bevaras som den tionde i raden av de "små profeterna" i den judiska samling av heliga skrifter som vi senare har kommit att kalla "Gamla testamentet".

Haggais bok består av endast två kapitel och kretsar helt kring templets återuppbyggnad. Här återges fyra budskap han fick från Gud, noggrant redovisade med exakta datum för uppenbarelserna: den 29 augusti, 17 oktober och 18 december (två gånger samma dag) år 520 f Kr.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Varför släpptes judarna ur fångenskapen?
Judarna togs ju som fångar till Babylon. Hur kom det sig att de släpptes igen?

Kom Jesus för att rädda världen?
Jesus kom för att ingen enda människa skulle gå förlorad, dvs gå miste om det eviga liv som är alla människors slutliga mål.

Bodde judarna i Israel?
Den vanligaste beteckningen på det landområde mellan floden Jordan och Medelhavet där israeliterna levde - det som numera är den judiska nationen Israel - var på den tiden 'Kanaans land'.

Judarna, Israel och ändens tid
Är judarnas återkomst till Palestina och grundandet av staten Israel ett tecken på att ändens tid är nära? Var i bibeln står det?

Israels försvunna stammar
Bibeln berättar att israeliterna som tvångsförflyttades av assyrierna slog sig ner i närheten av floden Gozan och i medernas städer.

Den babyloniska fångenskapen
Sexhundra år före Kristus inleddes den babyloniska fångenskapen för judarna. Tidigare hade folket i Israel tvingats lämna sitt land.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.