Följ Bibelfrågan på Facebook

Martin Luther och Jakobs brev

Bibelfrågan: Frågor och svar

Bibeln är entydig och klar i sin undervisning att frälsningen (räddningen undan evig död) är en gåva från Gud.

Fråga: Jag har hört att Martin Luther inte uppskattade det nytestamentliga 'Jakobs brev'. Vad berodde det på? (G.K.)

Martin Luther, mannen bakom den protestantiska reformationen, talade mycket riktigt om Jakobs brev som en "halmepistel". Han var frustrerad över kyrkans ledare som hävdade att denna bok stödde deras felaktiga idéer att människor kunde köpa sig frälsning genom pengagåvor till kyrkan. Det var i det sammanhanget, i den hetsiga debatten, som han använde detta illa valda uttryck och avfärdade Jakobs påpekanden att gärningarna är ett nödvändigt bevis på vår tro.

Många kom sedermera att tillämpa Luthers ord på ett helt felaktigt sätt, utan att förstå de bakomliggande orsakerna till hans uttalande. Man plockade ut orden ur deras historiska sammanhang för att kunna ursäkta ett liv i strid mot Guds vilja. Man förklarade helt enkelt att våra gärningar inte har någon betydelse - huvudsaken är att vi tror på Gud.

Sanningen är att Gud i allra högsta grad förväntar sig handlingar - gärningar - från vår sida. Som Jesus uttryckte det:

"Inte skall var och en som säger 'Herre, Herre' till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja" (Matt 7:21)

Gärningar och nåd går hand i hand. Jakob, som var Jesu yngre bror, skrev sitt brev - inspirerad av Guds heliga ande - helt i harmoni med Jesu undervisning. Han skrev inte bara om gärningar (Jak 2:14-26) utan talade även om nåden (Jak 4:6) och Guds "kärlek och barmhärtighet" (Jak 5:11).

Bibeln är entydig och klar i sin undervisning att frälsningen (räddningen undan evig död) är en gåva från Gud. Men fastän den är en gåva - någonting vi inte kan köpa eller förtjäna genom några gärningar, utan någonting vi får av nåd trots alla våra fel och brister - så har Gud ett villkor för att ge oss den gåvan: att vi strävar efter att följa hans vilja - att vi försöker lyda hans ord - att vi låter honom leda oss.

"Ty av nåden är ni frälsta, genom tron... Guds gåva är det, inte på grund av gärningar", skrev Paulus. Men han fortsatte: "Hans verk är vi, skapade i Jesus Kristus till goda gärningar" (Ef 2:8-10)

Jakob sammanfattade detta på ett enkelt och koncist sätt med orden:

"Tro utan gärningar är död" (Jak 2:20)

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Räcker det att bara tro?
Det sägs att man bara behöver tro på Jesus för att få evigt liv? Men vad är tro utan gärningar?

Vad är meningen med dopet?
Enligt de flesta kristna är man inte kristen om man inte är döpt. Hur kommer det sig att dopet har så stor betydelse?

En andra chans till frälsning?
Innebär uppståndelsen efter tusenårsriket en andra chans för människor att bli frälsta?

Godhet och evigt liv
Kristendomen tror ju inte på reinkarnation, lagen om sådd och skörd. Men om den tron får människor att försöka handla gott, precis som tanken på domens dag kanske gör, vad är då felet?

Bokstaven dödar men anden ger liv
Vad är innebörden i uttrycket att 'bokstaven dödar men anden ger liv'? Om lagens bokstav dödar, varför gav då Gud oss den?

Var Luther antisemit?
Är det sant att Martin Luther var antisemit? Och samtidigt kristen? Hur är det möjligt?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.