Följ Bibelfrågan på Facebook

Lägga handen under höften

Bibelfrågan: Frågor och svar

Detta sätt att bekräfta en ed användes när en underordnad avgav ett löfte till en överordnad

Fråga: I Första Mosebok 24:2-3 säger Abraham till sin tjänare: "Lägg din hand under min höft. Jag vill av dig ta en ed vid Herren, himmelens Gud och jordens Gud, att du inte till hustru åt min son skall ta en dotter till någon av kananéerna bland vilka jag bor". Vad betyder detta att lägga handen under höften? Är det en metafor eller är det en faktisk handling? Vad uttrycker i så fall denna handling, varför handen under höften? (A.P.)

Att lägga handen nedanför någons höft var ett sätt att bekräfta en ed, ungefär som när man i en domstol lägger handen på bibeln, eller när amerikaner håller handen över bröstet då de svär trohetseden inför fanan.

Det här uttrycket förekommer även i 1 Mos 47:29-31 där Josef svär att inte begrava Jakob i Egypten.

Uttrycket "under höften" avser den övre delen av benet, från höften till knät. Denna metod att avlägga en ed användes när en underordnad avgav ett löfte till en överordnad, en tjänare till sin herre eller en son till sin far. Det fanns också en liknande sedvänja som innebar att en tjänare placerade sin hand under sin herres lår då denne satt ner, vilket innebar att han satt på tjänarens hand. Det var helt enkelt ett tecken på att tjänaren var helt i sin herres makt. (Man skulle väl kunna anta att detta är den ursprungliga gesten, och att den sedan "förenklats" till att man bara lade handen mot låret på den överordnade.)

Ytterligare en annan "eds-gest" som nämns i bibeln är att man sträcker upp ena handen - eller båda händerna - mot himlen.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Bibeln och svordomar
Vad säger Bibeln om att svära och använda kraftuttryck?

Svordomar och kraftuttryck
Har svordomar någon betydelse så till vida att de bedrövar Gud? Eller är de helt betydelselösa ord för Honom?

Bergspredikan
Så här återger Levi Matteus - i Svenska Folkbibelns översättning - det som har kommit att kallas 'Bergspredikan'.

Den gyllene regeln
Var i bibeln hittar jag den gyllene regeln? Fanns den före Jesus och vem hittade isåfall på den?

Regler inom kristendomen
Vilka regler är det som gäller inom kristendomen och var kommer de ifrån?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.