Följ Bibelfrågan på Facebook

Profetissan Hanna

Bibelfrågan: Frågor och svar

Hanna var en kvinnlig profet, en kvinna som Gud använde som sitt språkrör.

Fråga: Vem var hon, Hanna, utöver det som Lukas beskriver? Vad hade hon för status, osv, den kvinnliga profeten(profetissan) beroende på översättningen. (H.L.)

Vi vet faktiskt inte mer om henne än vad vi kan utläsa ur Lukas berättelse.

Hon föddes omkring år 87 f Kr och hennes far hette Fanuel och var av Asers stam. Hon gifte sig ung, men efter sju år blev hon änka och i fortsättningen ägnade hon sitt liv åt att fasta och be till Gud "natt och dag". Hon kom att stå Gud nära och blev en profetissa, en kvinnlig profet.

Här kan det vara på sin plats att påpeka att en profet i biblisk mening inte nödvändigtvis (eller enbart) är någon som förutsäger framtiden. En profet är en förkunnare, någon som förkunnar Guds ord för folket på Guds uppdrag. Gud använde sig många gånger av profeter för att varna Israels folk för konsekvenserna när de hade avfallit från Gud och gick sina egna vägar. Hanna var alltså en sådan kvinnlig profet, en kvinna som Gud använde som sitt språkrör.

Detta gudomliga uppdrag gjorde att hon brukade vistas i templet, och när hon var 84 år fick hon tillsammans med den gamle Simeon se den länge väntade gudakonungen - Messias - bäras fram av sin mor, Maria. När hon fick se den lille tackade hon Gud för att han uppfyllt sitt löfte om att sända sin Messias för att rädda och befria Israel (Luk 2:36). Efteråt berättade hon för alla om barnet.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Kvinnor i bibeln
Varför finns det ingen kvinna i bibeln av Moses, Johannes döparens, Abrahams, Sauls, Petrus eller Paulus dignitet? Inte en kvinnlig profet så långt ögat når. Skäms bibelns författare för kvinnor?

Varför trodde bara några få judar att Jesus var Messias?
Varför förkastade judarna Jesus som Messias? Och vad berodde det på att vissa judar blev övertygade om att Jesus var Messias?

Hur kunde kristendomen växa så fort?
Vad skilde den nya läran kristendomen och den judiska läran åt - och hur kunde den lära som Jesus hade växa så fort?

Harmageddon - en självuppfyllande profetia?
Att kristna talar om 'den slutliga kampen' (då Messias vid sin ankomst ska besegra det onda) och 'det tusenåriga riket' (som Messias därefter ska upprätta) är inget märkligt. Alla kristna ser fram mot att Guds rike ska bli verklighet.

Tusenårsriket
Tusenårsriket är helt enkelt en av benämningarna på det som kristna i alla tider har bett om i bönen 'Fader vår', det som i bibeln kallas för 'Guds rike' eller 'himmelriket' - det världsomspännande rike som Messias enligt profetiorna ska upprätta på jorden.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.