Följ Bibelfrågan på Facebook

Var finns Henoks profetior?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Henok levde i så nära gemenskap med Gud att Gud 'tog honom bort' så att han skulle slippa se döden.

Fråga: I Judas bok nämns att någon Henok profeterade om hur Herren en dag ska komma med sina tusentals heliga. Vem var Henok och var kan man läsa hans profetior i helhet? (E.L.)

Henok var enligt bibeln - 1 Mos 5:18-24 - son till Jared och far till Metusela (som skulle bli den äldsta människan i världen). I Judas 14 påpekas att han levde "i den sjunde generationen efter Adam", sannolikt för att inte förväxlas med Kains son, som hade samma namn.

Henok levde i så nära gemenskap med Gud - bibeln uttrycker det med att han "vandrade i umgängelse med Gud", en formulering som bara används om Henok och Noa - att Gud "tog honom bort" så att han skulle slippa se döden.

Hebréerna betraktade Henok som en from och helig man som ägde speciell kunskap om framtiden, Gud och himmelska ting, och när Judas talar om vad Henok profeterade citerar han den skrift som bär namnet "Henoks bok".

Denna bok sammanställdes så sent som någon gång under första eller andra århundradet före Kristus (dvs flera tusen år efter Henoks liv), och den har aldrig har funnits med bland de judiska heliga skrifterna. Men vid tiden för Jesu verksamhet och den kristna församlingens uppkomst betraktade judarna den ändå som en värdefull skrift vars innehåll härleddes tillbaka till den Henok som levde "i sjunde generationen efter Adam". Det var också skälet till att Jesu bror Judas citerade ur den i det brev som så småningom kom att ingå i det Nya testamentets skrifter.

Henoks bok är onekligen intressant som exempel på den apokalyptiska litteraturen under århundradena före vår tideräknings början. Den visar ett starkt messianskt hopp och här möter man också för första gången i den judiska litteraturen den benämning som Jesus älskade att använda om sig själv - "Människosonen" - och som tidigare bara funnits antydd i Daniels bok.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Henoks bok
En av de många skrifter som författades under de första århundradena före vår tideräknings början (enligt de senaste dateringarna kom den till under perioden 180-64 f Kr) var Henoks bok.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.