Följ Bibelfrågan på Facebook

Hata din fiende

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: I Bergspredikan säger Jesus att det är sagt att man ska älska sin nästa och hata sin fiende, men i 3 Mos 19:18 (där den mosaiska lagens uppmaning att "älska din nästa" finns) står inget om att man ska hata sin fiende. Varför säger då Jesus detta? Vad är källan till de orden? (J.A.)

Det är riktigt att lagen i 3 Mos 19:18 bara har uppmaningen "Du skall älska din nästa." Men Jesus påstår inte heller något annat. Han talar över huvud taget inte om vad det står skrivet i lagen, utan vad som sägs eller har sagts. Och de som har gjort de uttalanden Jesus nämner är de skriftlärda och fariseerna.

Jesus börjar med att understryka att han inte ifrågasätter lagen (Matt 5:17), men däremot vänder han sig emot de skriftlärdas och fariseernas tolkningar (Matt 5:20), dvs vad som har "blivit sagt". Och sedan räknar han upp det ena efter det andra som de skriftlärda och fariseerna säger - och kontrar med: "Men jag säger er..."

En av de saker som brukade sägas av fariseerna och de skriftlärda gällde lagens uppmaning att älska sin nästa. Den lyder så här i 3 Mos 19:18: "Du skall inte ta hämnd och inte hysa vrede mot någon i ditt folk, utan du skall älska din nästa som dig själv." Den andra satsen är ett förtydligande och förklarande komplement till den första. Med uttrycket "din nästa" (grek plasi'on, hebr re'ah) menade det mosaiska budet alltså "någon i ditt folk", dvs (på Mose tid) andra hebréer eller (på Jesu tid) judar.

Eftersom budet följaktligen bara krävde att man älskade sina landsmän, andra judar, så ansåg många att det var rätt att hata alla andra och då naturligtvis främst dem som man såg som sina fiender. Så kom den här lagen att tolkas av de skriftlärda och fariseerna, och det var denna deras tolkning av lagen, vad som "blivit sagt (av de skriftlärda och fariseerna)", som Jesus vände sig emot:

"De säger att ni ska älska er nästa och hata er fiende, men jag säger att ni ska älska era fiender och be för dem som förföljer er... Om ni älskar dem som älskar er, ska ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant? Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt? Gör inte hedningarna likadant?" Nej, "om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariseernas, så kommer ni inte in i himmelriket".

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Kristendomens grundregler
Har kristendomen några viktiga grundregler?

Den gyllene regeln
Var det verkligen Jesus som myntade 'den gyllene regeln'? Jag har hört att den fanns redan tidigare inom judendomen.

Moralisk upprustning eller evigt liv?
Om Gud verkligen hade avsikten att ge alla människor på jorden en ny chans till moralisk upprustning genom Jesus och kristendomen, varför satsade han då på att några fiskare vid Genesarets sjö (sannolikt analfabeter) skulle fixa detta? Det fanns ju högkulturer på andra platser t ex i Asien, som vore mer skickade att marknadföra en så viktig sak.

Jesu bergspredikan
Så här återger en av Jesu lärjungar, tulltjänstemannen Levi Matteus, det som har kommit att kallas "Bergspredikan".

Hur ska en kristen leva?
Var i bibeln står det hur man ska leva ett liv som Gud vill att man ska leva?

Godhet och evigt liv
Kristendomen tror ju inte på reinkarnation, lagen om sådd och skörd. Men om den tron får människor att försöka handla gott, precis som tanken på domens dag kanske gör, vad är då felet?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.