Följ Bibelfrågan på Facebook

Ska en kristen hata sina föräldrar?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: I Luk 14:25 står det att Jesus säger att vi måste hata våra föräldrar för kunna följa Jesus. Är inte det konstigt? Måste vara fel? (M.H.)

Det ord vi översätter med "hat" (hebr sene och grek misein) har många betydelser, många nyanser, i bibeln. Det kan stå för en intensiv fientlighet, illvilja, avsky etc. Men ordet används också i betydelsen "älska mindre än...".

Det är exakt så Jesus använder ordet när han i Luk 14:26 säger att den som "inte hatar sin far och sin mor, sin hustru och sina barn, sina bröder och systrar, ja, även sitt eget liv" inte kan vara hans lärjunge. Hur kan vi veta det? Jo, i Matt 10:37 säger han samma sak men då använder han uttrycket "älska mer" i stället för "hata":

"Den som älskar sin far eller mor mer än mig är mig inte värdig, och den som älskar sin son eller dotter mer än mig är mig inte värdig" (Matt 10:37)

Det handlar alltså inte alls om att han uppmanade någon att förakta eller avsky sina föräldrar, utan vad han ville säga var att den som ville bli hans lärjunge och följa honom måste sätta honom främst - älska honom mer än allt annat - och därav följer automatiskt att allt annat måste komma i andra hand.

Kort sagt: Älska din nästa som dig själv - älska din familj som dig själv - älska din far och mor och dina syskon som dig själv - men älska Gud mest av allt!

Att älska Gud före allt annat innebär att inte låta någonting komma emellan oss och den uppgift vi har att utföra. Om våra anhöriga - eller våra egna intressen, vårt eget liv - blir till ett hinder för oss och gör det omöjligt för oss att följa i Jesu fotspår, måste vi välja. För att kunna bli Kristi lärjunge måste vi vara beredda att avstå från allt som förhindrar en full gemenskap med honom.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Kristendomens grundregler
Har kristendomen några viktiga grundregler?

Vad är synd?
Vad menar bibeln med begreppet 'synd'?

Är våld alltid synd?
Var det inte fel av Jesus att använda våld och slå och piska både människor och djur när han drev ut penningväxlarna ur templet?

Godhet och evigt liv
Kristendomen tror ju inte på reinkarnation, lagen om sådd och skörd. Men om den tron får människor att försöka handla gott, precis som tanken på domens dag kanske gör, vad är då felet?

Ska man hedra eller hata sina föräldrar?
Varför säger Jesus att man måste hata sina föräldrar för att kunna följa honom, samtidigt som de tio budorden säger att man ska hedra sina föräldrar?

Judehat i bibelord?
Jag bläddrade igenom Bibeln en dag och stötte på det här bibelcitatet i 1 Tess 2:15: 'Judarna dödade herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten.' Jag tycker att det här bibelstycket riktar hat mot judarna. Med andra ord, det ger en negativ bild av judarna. Kan du ge en tolkning som ger en förklaring till stycket.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.