Följ Bibelfrågan på Facebook

Ska man verkligen hata livet?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Om det som finns omkring oss betyder mer för oss än att följa Guds vilja, då är det omöjligt för oss att vara Jesu lärjungar.

Fråga: Jesus säger att den som hatar sitt liv har funnit det. Förstår det inte riktigt, hur kan man hata sitt liv? Sitt gamla liv möjligtvis, men det står, sitt liv, inte gamla liv. (C.E.)

Det finns två ställen i evangelierna där Jesus talar om att hata sitt liv. Det är:

Luk 14:26: "Om någon kommer till mig och inte hatar sin far och sin mor, sin hustru och sina barn, sina bröder och systrar, ja, även sitt eget liv, så kan han inte vara min lärjunge.
och
Joh 12:25: Den som älskar sitt liv förlorar det, och den som hatar sitt liv i den här världen, han skall bevara det och vinna evigt liv.

Som du ser, så är det livet "i den här världen" och allt vad det innebär, som Jesus syftar på. Och innebörden är helt enkelt att om det som finns omkring oss - släkt, vänner, ägodelar, arbete etc etc - betyder mer för oss än att följa Guds vilja, då är det omöjligt för oss att vara Jesu lärjungar. Guds vilja måste vara det viktigaste, viktigare än allt annat.

Här ska det också påpekas att det ord som översätts "hata" (grekiska misein) inte behöver betyda "tycka illa om", utan också kan översättas med "älska mindre" eller "tycka mindre om".

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Slav under två herrar
Jesus har fel. I Matt 6:24 säger han att "ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon." Man kan visst tjäna två herrar och samtidigt älska eller hata dem båda. Att detta är en liknelse har ingen betydelse. En liknelse förutsätts ju dra en parallell från något som är sant och vettigt.

Ska man hedra eller hata sina föräldrar?
Varför säger Jesus att man måste hata sina föräldrar för att kunna följa honom, samtidigt som de tio budorden säger att man ska hedra sina föräldrar?

Vad menar bibeln med 'världen'?
Vad menas med det som står i Jakobs brev att "den som vill vara världens vän blir Guds fiende"?

Ska en kristen hata sina föräldrar?
I Luk 14:25 står det att Jesus säger att vi måste hata våra föräldrar för kunna följa Jesus. Är inte det konstigt? Måste vara fel?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.