Följ Bibelfrågan på Facebook

Landet Havila och floden Pison

Bibelfrågan: Frågor och svar

Alla de händelser som det berättas om i Första Moseboks 2-12 kapitel utspelades i ett område som brukar benämnas "Den bördiga halvmånen" och sträcker sig från Persiska viken och upp genom hela östra nuvarande Irak till bergen i Turkiet.

Fråga: I 1 Mosebok talas det om floden Pishon ”som flyter kring Havila, ett land där det finns guld”. Det sägs också att ismaeliterna ”hade sina boplatser från Havila fram till Shur, öster om Egypten”. Kan du klura ut var floden Pishon och landet Havila finns i dag? (K.W.)

1 Mos 2:11 säger att landet Havila är omflutet av floden Pison som också vattnade den lustgård i landet Eden där de första människorna levde.

Eftersom vi inte vet om texten i 1 Mos 2:10-14 där floderna i området kring Edens lustgård beskrivs (och som till skillnad från den övriga skapelseberättelsen är författad i presens) redogör för de förhållanden som rådde när berättelsen skrevs ner, eller om beskrivningen är urgammal och hade traderats muntligen sedan tiden före den omfattande översvämning som bibeln kallar ”syndafloden”, är det svårt att utröna vilka platser som avses.

Denna översvämning, som enligt berättelsen i 1 Mosebok bland annat drabbade det område där alla de händelser som det berättas om i Första Moseboks 2-12 kapitel utspelades - ett område som brukar benämnas "Den bördiga halvmånen" och sträcker sig från Persiska viken och upp genom hela östra nuvarande Irak till bergen i Turkiet - medförde utan tvekan topografiska förändringar som gjorde att vissa floder ändrade sina lopp medan andra floder tillkom. De två stora floderna, Eufrat och Tigris, är de enda som finns kvar och går att identifiera. 

Men om vi ändå vill göra ett försök att räkna ut var floden Pison kan ha legat och vad bibeln avser med ”landet Havila”, så har vi en liten ledtråd i ordet ”havila” som troligen betyder "sandigt område". Visserligen är det ganska rikt med sandiga områden - öknar - i Mellanöstern, men eftersom Eden - det land där lustgården enligt bibeln ska ha funnits - allmänt anses ha legat någonstans i det som numera är landet Irak, så finns det knappast något annat tänkbart sandigt område än den nordöstra delen av arabiska halvöns öken (Syriska öknen).

Det skulle också stämma väl med uppgiften i 1 Mos 25:18 och 1 Sam 15:7 att Ismaels ättlingar, ett nomadiskt beduinfolk, bosatte sig "från Havila ända till Shur som ligger öster om Egypten". De vandrade således omkring i det som i dag kallas Syriska öknen (från västra Irak och västerut) ända fram till Sinaihalvön, söder om Palestina, som anses vara vad som avses med det bibliska Shur.

Havila var isåfall inte beteckningen på något specifikt land (i betydelsen "folk" eller ”nation”) utan avsåg helt enkelt ett område i någon del av det väldiga ökenområdet som sträckte sig ända från Palestina till Mesopotamien och Kaldéen.

Thor-Leif Strindberg


Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.