Följ Bibelfrågan på Facebook

De första kristnas budskap

Bibelfrågan: Frågor och svar

Gud skulle ge människorna sin ande så att de började förvandlas 'inifrån' till att följa hans vilja.

Fråga: Hur kan man sammanfatta Paulus tal i "Ett ljus för hedningar", som tycks ha varit de första kristnas budskap? (P.F.)

De första kristnas budskap var att Messias hade kommit, så som de gamla profeterna utlovat, och att frälsningen inte bara var begränsad till judarna utan omfattade alla folk.

Paulus refererar här till Jes 49:6 som talar om "Herrens tjänares" uppgift att vara "ett ljus för andra folk, för att min räddning skall nå över hela jorden". De orden innebär för apostlarna en befallning att predika evangelium för alla folk.

Gud hade lovat israeliterna att en dag instifta ett nytt förbund med dem - och resten av mänskligheten - då han skulle "skriva sin lag i deras [alla människors] hjärtan". Han skulle ge dem sin ande så att de började förvandlas "inifrån" till att följa hans vilja. Detta nya förbund skulle ta sin början hos Israels folk och sedan nå ut över hela världen.

Detta var exakt vad som skedde pingsten år 31 då Gud sände sin ande till den lilla skara judar som accepterat Jesus som den utlovade Messias. Gud hade upprättat sitt nya förbund (sitt "nya testamente") med mänskligheten genom att sända sin ande i deras hjärtan, och nu var det deras uppgift att se till att evangeliet och räddningen nådde ut över hela jorden.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Hur kunde kristendomen växa så fort?
Vad skilde den nya läran kristendomen och den judiska läran åt - och hur kunde den lära som Jesus hade växa så fort?

Varför trodde bara några få judar att Jesus var Mesias?
Varför förkastade judarna Jesus som Messias? Och vad berodde det på att vissa judar blev övertygade om att Jesus var Messias?

Vad har kristna gemensamt?
Det finns ju ett otal kristna riktningar med olika inställningar i oika frågor. Finns det någonting som alla kristna har gemensamt?

Kristendomens grundregler
Har kristendomen några viktiga grundregler?

Varför blev människor kristna?
Det enda skälet till att bli kristen - och förutsättningen för att kunna bli det - var då liksom nu att man övertygats om att snickaren Jesus från Nasaret var Kristus.

Villkoren förevigt liv
Vilka är förutsättningarna för att en människa ska kunna få evigt liv?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.