Följ Bibelfrågan på Facebook

Julen och påsken

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Jesu födelse firas samma datum varje år (25/12). Hur kommer det sig att Jesu död och uppståndelse inte gör det? Påsken flyttar ju sig. Hur kan fullmånar och sån't ha med dödsdatumet att göra när inte födelsedatumet påverkas? (M.W.)

Den judiska kalendern var i grunden en månkalender där varje månad inleddes av nymåne. Nyåret (och följaktligen även årets övriga månader) inträffade följaktligen vid olika tidpunkter i förhållande till årstiden. Det kunde röra sig om flera veckors skillnader från år till år.

I Rom använde man sig däremot av en helt annan tidräkning. År 46 f Kr hade Julius Caesar infört en ren solkalender (av samma typ som den gregorianska kalender vi har i dag) där solåret var indelat i 12 månader (utan hänsyn till nymånen) med varierande längd.

Den judiska påsken inföll alltid den 14:e i månaden Nisan (motsvarande ca 15 mars-15 april). Eftersom Jesus korsfästes, dog och uppstod under den judiska påskveckan fortsatte den kristna församlingen (som ju från början enbart bestod av judar) att högtidlighålla hans död och uppståndelse varje år i samband med att man firade påsken den 14 Nisan - ett datum som alltså kunde infalla vid olika tidpunkter, allt beroende på när det var nymåne.

Julen uppkom däremot senare, sedan kristendomen brett ut sig inom Romarriket. Där firade man varje år den 25 december (enligt den romerska solkalendern) Solgudens, den "oövervinnerliga solens", högtid. Den kristna församlingen övertog detta firande men högtidlighöll i stället Jesu födelse den här dagen.

Därför firas Jesu födelse alltid på samma datum enligt vår (romerska) kalender, medan datumet för påsken (som bestäms av månen till "första söndagen efter första fullmånen efter vårdagjämningen") varierar från år till år.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Bibelns helger - Herrens högtider
Redan under de första århundradena slutade den kristna församlingen att fira de bibliska helgerna - därför att de betraktades som judiska och därför avskyvärda.

Föddes Jesus den 25 september?
En präst påstår att Jesus föddes den 25 september. Hur har man isåfall kommit fram till det?

När föddes Jesus?
Vilket år föddes Kristus? Föddes inte han år noll?

Varför skiftar påsken datum?
Alla andra helger infaller ju samma datum varje år, men inte påsken. Hur kommer det sig? En årsdag borde väl firas samma dag jämt?

Guds högtider
I ett svar nämndes att det skulle finnas helger som Gud instiftat men som vi inte firar. Vilka är det och var i bibeln finns de omnämnda?

När inföll påsken då Jesus korsfästes?
Vilken veckodag, vilket datum och vilket år inföll påsken då Jesus korsfästes?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.