Följ Bibelfrågan på Facebook

Är talet 40 heligt?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Det vanligaste talet i bibeln är 2 (två) som förekommer 512 gånger.

Fråga: Siffran 40 återkommer i olika sammanhang i Bibeln. Syndaflodens regn - 40 dagar och nätter. Moses och Israelernas vandring från egypten till Kanaan - 40 år. Jesus vistas i öknen och frestas av djävulen i 40 dagar. Jesu himmelsfärd - 40 dagar efter uppståndelsen. Det finns kanske fler exempel. Siffran 40 måste alltså på något sätt ha setts som magisk eller helig, eller? (L.O.)

Det är sant att talet 40 förekommer många gånger i bibeln, men det är långt ifrån det vanligastet talet.

I toppen kommer talet 2, som förekommer 512 gånger (skapelsens två ljus, Isaks två söner, Labans två döttrar, de två lagtavlorna, syndoffrets två duvor, Arons två söner, templets två pelare, liknelsens två herrar, matundrets två fiskar, Uppenbarelsebokens två vittnen etc).

Sedan följer talet 3, som förekommer 338 gånger (Noas tre söner, arkens tre våningar, de egyptiska bagarnas tre vinrankor och tre brödkorgar, Mose hölls gömd i tre månader, tre asylstäder i Kanaan och tre öster om Jordan, tre årshögtider, valet mellan tre års hungersnöd eller tre månaders flykt eller tre dagars pest, tre män i den brinnande ugnen, Davids tre dagliga böner, Jesu tre dygn i graven, Petrus tre förnekanden, de tre som vittnar [anden, vattnet och blodet] etc).

Därnäst kommer talet 7, som förekommer 319 gånger (skapelseveckans sju dagar, sju djur av varje art i arken, sju dagar till syndaflodsregnets början, flodens vatten stod sju meter över bergen, sju feta och sju magra år, sju dagar i osyrade brödets högtid, sju dagars orenhet efter sjukdomar och förlossningar, sju sabbatsår, sju offerlamm, sju präster med sju vädurshorn gick sju dagar och sju varv den sjunde dagen runt Jeriko, Simsons sju flätor, Salomos tempelbygge tog sju år, sju korgar med rester efter Jesu matunder, Maria Magdalenas sju demoner, Uppenbarelsebokens sju församlingar etc).

Så följer talet 4, som förekommer 176 gånger (”lustgårdsflodens” fyra armar, Jeremias fyra plågor, de fyra vindarna mot Elam, Hesekiels fyra varelser med fyra ansikten och fyra vingar, de fyra djuren i Daniels syn, Lasaros fyra dagar i graven, Jesu kläder som delades i fyra delar, de fyra varelserna framför Guds tron etc).

Inte förrän långt ner på listan - efter 12 (157 gånger), 5 (150 gånger), 10 (145 gånger), 1000 (110 gånger) och sex (95 gånger) - hittar vi talet 40, som förekommer på 68 ställen.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Talsymbolik
Varje bokstav i det hebreiska alfabetet har ett numeriskt värde, ett talvärde.

Ormen - ond eller god symbol?
Hur kan ormen, som står för synd och ondska, samtidigt symbolisera läkedom och helande?

Varför en fisk som kristen symbol?
Redan under den unga kyrkans första tid, då de kristna befann sig under intensiv förföljelse och behövde ett gemensamt tecken, brukade de rita en fisksymbol på marken.

Om Jesus dött i en gaskammare...?
Vilken symbol skulle de kristna använt om inte Jesus dött just på ett kors?

'Vilddjuret' eller 'odjuret' i bibeln
Den mest fascinerande synen i den uppenbarelse aposteln Johannes fick föreställde ett märkligt djur med flera olika huvuden som steg upp ur havet.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.

>