Följ Bibelfrågan på Facebook

De fyra pelarna från Heliopolis

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Var i bibeln står det om 4 pelare i solens stad Heliopolis, numera Kairo? Dessa skulle spridas runt världen. Idag står en på Place de la Concord i Paris. Man såg den tydligt på Sarkozys segerfest i TV. En står på the Embankment utanför parlamentet i London. En tredje står visst i New York utanför FN. En skadad pelare står kvar i Heliopolis. (A.W.)

Heliopolis (Solstaden) hette på hebreiska Bet-Shemesh, som betyder samma sak.

Du syftar antagligen på Jeremia 43:13, där det i den senaste svenska översättningen (Bibel 2000) står: "Han skall krossa stoderna i Bet-Shemesh i Egypten". (Det fanns några andra städer med samma namn, varför det påpekas att det rör sig om Bet-Shemesh i Egypten.)

New American Standard Bible översätter samma text med: “He will also shatter the obelisks of Heliopolis, which is in the land of Egypt." 

Det ord som används för "krossa" är hebreiska shabar och det kan inte betyda något annat än "bryta sönder", "krossa". Bibeln säger alltså ingenstans att de här pelarna ska skingras eller spridas i världen, utan just att de ska förstöras.

Men det faktum att obeliskerna fortfarande står resta, skulle kunna tolkas som att den förstörelse som Jeremia talar om är något som ännu inte ägt rum.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vad menar profeten Joel med 'Herrens dag'?
Hur kunde Petrus säga (i Apostlagärningarna) att Joels profetia gick i uppfyllelse? Den handlar ju om ändens tid.

Harmageddon - en självuppfyllande profetia
Att kristna talar om 'den slutliga kampen' (då Messias vid sin ankomst ska besegra det onda) och 'det tusenåriga riket' (som Messias därefter ska upprätta) är inget märkligt. Alla kristna ser fram mot att Guds rike ska bli verklighet.

Profetian om väduren och bocken
Daniels profetia om väduren och bocken började gå i uppfyllelse några decennier före vår tideräknings början, men sträcker sig många århundraden framåt - ända fram till Messias upprättande av Guds rike på jorden.

De kristna och judarnas bibel
Gamla testamentet utgjorde ursprungligen den judiska religionens heliga skrift. Vilken relation har man som kristen till den hebreiska delen av bibeln?

Profetior i Jesu avskedstal
Man brukar tala om 'tidens tecken', dvs olika företeelser som enligt Bibeln ska utgöra tecken på att ändens tid och Jesu återkomst närmar sig.

Jesajas profetia om Edom
Jesaja 34 är en domsprofetia över landet Edom och dess invånare - ännu en av alla de gammaltestamentliga profetior som gått i uppfyllelse.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.