Följ Bibelfrågan på Facebook

Fick de som uppstod evigt liv?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Det här är varken det enda eller första stället i bibeln där det berättas om människor som återvänder till livet efter att ha varit döda. Sammanlagt talas det om åtta andra fall av sådana övernaturliga uppväckanden.

Fråga: Det står i matteus att när Jesus uppstod så uppstod också flera andra döda. Fick de också evigt liv? Följde de med honom till himlen? (T.G.)

Texten i Matteus 27 lyder på följande sätt:

"Gravarna öppnades och många heliga som hade insomnat fick liv i sina kroppar. De gick efter hans uppståndelse ut ur gravarna och kom in i den heliga staden [Jerusalem] och visade sig för många " (Matt 27:52-53)

Denna händelse berörde ett antal personer - troligen några äldre som följt Jesus och dött under de tre och ett halvt år hans verksamhet pågick - som varit begravda. Plötsligt sågs de levande inne i Jerusalem i samma veva som det blev känt att den avrättade "upprorsmakaren" Y'shua också hade uppstått och setts av ett stort antal personer som känt honom.

Men det här är varken det enda eller första stället i bibeln där det berättas om människor som återvänder till livet efter att ha varit döda. Sammanlagt talas det om åtta andra fall av sådana övernaturliga uppväckanden.

I 1 Kungaboken berättas exempelvis om hur profeten Elia bad till Gud att låta en död pojke få liv igen - och hur Herren hörde hans bön (1 Kung 17:17-23).

I 2 Kungaboken finns berättelsen om hur Elisa väckte upp den shunemitiska kvinnans son med hjälp av Guds kraft (2 Kung 4:32-37).

Jesus uppväckte flera människor som hade dött - bland andra en synagogsföreståndares dotter (Matt 9:23-27), sonen till en änka i Nain (Luk 7:11-15) och Martas och Marias bror Lasarus i byn Betania (Joh 11:43-44).

Petrus uppväckte lärjungen Tabita då hon dött (Apg 9:36-40), och Paulus uppväckte en ung man vid namn Eutychos som omkommit då han fallit från ett fönster (Apg 20:9-12).

Men ingen av dessa människor uppstod till evigt liv, till odödlighet. Aposteln Paulus betonade i sitt brev till Timoteus att dittills var Kristus den ende som hade fått evigt liv (1 Tim 6:16). Och i ett brev till församlingen i Korint, som finns bevarat i bibeln, tog han upp samma ämne och förklarade att Jesus vid sin uppståndelse blev den förste av alla dem som någonsin dött genom årtusendena som uppstått till evigt liv:

"Men nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade" (1 Kor 15:20)

Sedan fortsatte han med att redogöra för hur också alla Jesu lärjungar en dag kommer att uppstå till evigt liv, precis så som Jesus.

"... så ska också alla få nytt liv genom Kristus. Men i tur och ordning: först Kristus och därefter, vid hans ankomst, de som tillhör honom" (1 Kor 15:22-23)

"I ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud... då uppstår de döda i oförgänglig gestalt... och detta dödliga kläs i odödlighet" (1 Kor 15:44,52-53)

Alla de människor som tidigare uppväckts från de döda, oavsett om det skett tusentals år före Kristus, under Jesu verksamhet här på jorden eller under församlingens tid, uppstod följaktligen bara till fysiskt liv, till samma fysiska tillstånd som de hade innan de dog. Utan tvekan uppstod de friska från de sjukdomar som lett till att de dött, men de var fortfarande samma, dödliga människor som tidigare och de fortsatte att leva precis som förut - tills de slutligen dog av ålder, sjukdom eller av någon olyckshändelse. Precis som alla andra människor.

Men vad tjänade då de här återuppväckandena för syfte?

Genom hela historien har Gud och hans tjänare använt sig av olika under för att visa Guds makt, och inget under torde väl vara större än att ge en död livet tillbaka. När Jesus väckte upp sin gode vän Lasarus stärkte det tron hos dem som befann sig i närheten. Och när han uppväckte synagogsföreståndarens dotter och änkans son i Nain blev det för hundratals människor ett ovedersägligt bevis för att Jesus inte bara var en vanlig kringvandrande predikant eller profet, utan att han verkligen var den han utgav sig för att vara. Guds son!

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Den andliga uppståndelsekroppen
Jesu ord om att vi måste födas på nytt är inte bara en liknelse eller en bildlig beskrivning, utan en konkret förklaring av vad som faktiskt händer.

Köttets uppståndelse
Vad menas med uttrycket 'köttets uppståndelse och evigt liv' i den apostoliska trosbekännelsen?

Hur kan Jesu död ge evigt liv?
Bibeln säger att tack vare att Jesus som fysisk människa levde ett liv utan synd, kunde han dö och sedan uppstå till evigt liv - den förste som någonsin uppstått.

Villkoren för evigt liv
Vilka är förutsättningarna för att en människa ska kunna få evigt liv

Jesu uppståndelse
Genom sin uppståndelse blev Jesus ett levande bevis för att det han sagt var sant - att det här korta livet på jorden inte behöver vara allt.

Varför kallas församlingen 'förstling'?
På flera ställen i Bibeln talas om den kristna församlingen som 'förstlingsfrukten' som kommer att följas av den stora skörden.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.