Följ Bibelfrågan på Facebook

Korset i Herculaneum

Bibelfrågan: Frågor och svar

Korset upptäcktes år 1938 i en av de utgrävda byggnaderna som fått benämningen "The Bicentenary House".

Fråga: I ett tidigare svar nämns att man i hittat ett kors i ett privat bönekapell i Herculaneum, som förstördes vid vulkanen Vesuvius utbrott år 79. Var kan jag gå direkt till källan för denna fakta? Vilka står bakom utgrävningarna som hittade detta och var kan jag läsa om det? (J.L.)

Vissa uppgifter är väldigt svåra att få fram en viss källa till. Vad det gäller utgrävningarna i Herculaneum så säger till exempel inte ens Nationalencyklopedin någonting om vem eller vilka som utförde dem (och man anger inte heller några källor till sina uppgifter). Det anses helt enkelt räcka att konstatera vad som gjordes:  

"Herculaneum återupptäcktes 1709, och utgrävningar inleddes 1738, då man medelst gruvgångar utplundrade teatern och senare den s.k. Villa dei papiri. Från 1800-talet övergick man till att avtäcka ruinerna. Åtta kvarter (lat. insulae) av Herculaneums regelbundna stadsplan kan i dag besökas."  

Det är ju så att utgrävningar av det här omfattande slaget utförs under långa tidsperioder och av arkeologer från skilda håll. Ofta finansieras de av olika universitet och studenter hjälper till i utgrävningsarbetet som en del av sina studier eller som "sommarjobb". Men man kan väl utgå från att det var den italienska staten (deras motsvarighet till vårt riksantikvarieämbete) som hade det övergripande ansvaret.  

Korset upptäcktes i alla fall år 1938 i en av de utgrävda byggnaderna som fått benämningen "The Bicentenary House". Den ansvarige för utgrävningarna då fyndet gjordes ska enligt en artikel i tidskriften Journal of Bible and Religion från 1951, utgiven av Oxford University, där korset och fyndplatsen beskrivs, ha varit arkeologen professor Amadeo Maiuri, chef för Neapels nationalmuseum.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Jesus - ledare för en sekt?
Egentligen var väl Jesus en sektledare som bröt sig ut ur den traditionella judendomen?

Den första kristna församlingen
Finns det några bra ställen i Bibeln, förutom Apostlagärningarna, där man kan läsa om den första kristna församlingen?

Vilken är den riktiga, kristna församlingen?
Kristenheten är splittrad i tusentals olika samfund över hela världen. Hur kan man veta vilken som är den rätta församlingen, den som Jesus en gång startade?

Korsfästes Jesus på en påle?
Går det att utläsa ur Bibeln om Jesus blev uppspikad på ett kors eller en stolpe utan nån tvärslå, som en del påstår? Finns det några andra skrifter eller traditioner eller fynd som kan ge klart besked?

Kristendom och katolicism
Vad är det för skillnad på kristendomen och katolicism?

Didache - De tolv apostlarnas lära
Didache, från omkring år 100, utgör en ovärderlig källa till kunskap om den tidiga kristna församlingen.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.